Zorgverzekeraars

 

Zorgverzekeraars

Hoe beoordeelt u de rechtmatigheid, doelmatigheid en kwaliteit van zorg? Waarnemingen bij de cliënt ter plaatse zijn onmisbaar.

Huisbezoeken geven u inzicht in de bestedingen en kwaliteit van de geleverde zorg. Door onze projectmatige manier van werken zijn we snel en flexibel. U krijgt een maatwerkoplossing waarbij wij u volledig ontzorgen. Met de resultaten uit de huisbezoeken kunt u de geleverde zorg beter monitoren en beheersen.

Vragenlijst landelijke norm

De vragenlijst die de ToetsPraktijk ontwikkelde voor huisbezoeken voor projecten van zorgverzekeraars, is doorgegroeid tot de landelijke norm in de Wlz.

Bewust keuze gesprekken

Bij de decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) per januari 2015 is de persoonlijke verzorging en verpleging thuis overgegaan naar de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat wijkverpleging nu vanuit het basispakket wordt vergoed en dus uit de eigen portemonnee van de zorgverzekeraars dient te worden betaald. De decentralisatie betekent tevens een behoorlijke verandering in de beheersing van de kosten. De wijkverpleegkundige staat centraal en tegelijkertijd betekent dit dat er weinig controle is over de zorg besteding. Dit geldt voor gecontracteerde zorg, maar vooral ook voor zorg die vanuit het pgb wordt betaald en niet-gecontracteerde zorg. Van deze laatste categorie is gebleken dat de kosten dubbel zo hoog zijn dan gecontracteerde zorg. Daarom plegen zorgverzekeraars nu ook bewust keuze gesprekken samen met de wijkverpleging.

Flexibiliteit

De ToetsPraktijk heeft een flexibele organisatiestructuur die qua omvang en expertise is ingericht op de contouren van een opdracht. Door  onze grote flexibele schil zijn wij in staat om op korte termijn in te spelen op een volumeopdracht binnen iedere fase van een proces. Daarnaast stelt de intensieve samenwerking met onze partners ons in staat om aanvullend expertise in te schakelen. De grote flexibele schil, onze partners en een gestandaardiseerd proces garanderen een totaaloplossing tegen een marktconforme prijs.

Close