De nieuwe spendanalyse van Argonaut/de ToetsPraktijk verlaagt het aandeel ondoelmatige zorg bij gemeenten significant. Door een data-analyse van uitgaven (spend analyse) krijgen gemeenten inzicht in indicatie- en declaratiegedrag van zorgaanbieders. Deze gegevens staan vervolgens aan de basis van enerzijds de contractmanagers in hun gesprekken met zorgaanbieders en anderzijds een toekomstig duurzame besteding van het zorggeld dat beter aansluit op de hulpvraag van de cliënt.


Noodzaak spendanalyse
Door tekorten op het zorgbudget van gemeenten en de beperkte compensatie is het meer dan ooit van belang dat de gemeenten hun zorggeld doelmatig en rechtmatig besteden. Tussen de 2 en 10 procent van het zorggeld wordt onrechtmatig besteed. Het ondoelmatige gedeelte is nog hoger. Door een gebrek aan kennis, capaciteit en prioriteit bestaat dit probleem al vele jaren. Een spend analyse die een combinatie van zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens analyseert biedt een oplossing voor dit hardnekkige fenomeen.


Kwalitatieve input
In de kwalitatieve analyse onderzoeken we de kostenstromen in relatie tot de zorginhoud. We kijken onder andere naar het zorgpad van cliënten, de cliëntsegmentatie van aanbieders op product- en doelgroepniveau en het indicatie- en declaratiegedrag van aanbieders. De resultaten laten de afwijkende patronen bij bepaalde zorgaanbieders, die de basis vormen van daaropvolgende recht- en doelmatigheidsonderzoeken.


Kwantitatieve input
In de kwantitatieve analyse staan debiteuren- en crediteurenadministratie centraal. Zo worden dubbele declaraties en btw-betalingen onderzocht om een gedegen impact- en risicoanalyse te verkrijgen aangaande kostenstromen. Dit vormt ook een aanzet tot het terugvorderen van dubbele declaraties en een correctie op de btw-aangifte (btw-suppletie).


Kostenbesparing en preventieve werking
De spend analyse van Argonaut/de ToetsPraktijk is een toegankelijke en betaalbare manier om inzicht te krijgen in de kostenstromen binnen de Wmo en Jeugdwet van een gemeente.  Het biedt de ingang om uiteindelijk onrechtmatig en ondoelmatige zorggelden structureel te reduceren, waarmee een significante besparing op het zorgbudget wordt gerealiseerd. De eerste stap naar preventie.