Man staat voor groep mensen training te geven

Hoogwaardige fraudepreventie bij gemeenten binnen de Wmo is van groot belang voor de houdbaarheid van ons unieke zorgstelsel. Fraude met pgb’s ondergraaft tenslotte het draagvlak op korte termijn en de kwaliteit op lange termijn van het systeem. Wmo-consulenten van gemeenten zijn vooral bezig met het belang van cliënt en zien fraudesignalen geregeld over het hoofd. Of ze weten niet precies hoe ze niet-pluisgevoelens moeten onderbouwen. Terwijl het herkennen en onderbouwen van fraudesignalen van groot belang is voor gemeenten. Immers zorgen de Wmo-consulenten dat de goedwillende budgethouders ook in de toekomst de controle blijven behouden over hun ingekochte zorg.

De ToetsPraktijk heeft in de afgelopen jaren meer dan 40.000 huisbezoeken afgelegd voor gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren. Niet alleen het opsporen van fraude, maar ook onrechtmatigheid en ondoelmatigheid van geleverde zorg staat op het netvlies van onze huisbezoekers. De opgedane kennis en expertise deelt de ToetsPraktijk graag met gemeenten in de vorm van fraudetraining.

Doorontwikkeling gespreksvaardigheden

Het stellen van de goede vragen is een vak apart. In het coachingstraject van de ToetsPraktijk leren de Wmo-consulenten van uw gemeente de juiste vragen te stellen wanneer zij het gevoel hebben dat er iets niet klopt. Bij de ToetsPraktijk noemen we dat het ‘niet-pluisgevoel’. Hoewel dit vaak moeilijk grijpbaar en niet eenvoudig te definiëren is, geldt het wel als een belangrijk signaal. In onze training bieden wij de Wmo-consulenten handvatten om concreet door te vragen na het oppikken van signalen. Zonder daarbij de gesprekspartner een wantrouwend gevoel te bezorgen. De training legt de nadruk op de noodzaak van een correct en volledig dossier zodat er opvolging gegeven kan worden aan een niet-pluisgevoel.

Herkennen van onrechtmatigheden

Tijdens de fraudetraining wordt er ruimschoots aandacht besteed aan het herkennen van onrechtmatigheden en fraude. Meer informatie vergaren is hierin van groot belang omdat het in vele verschillende vormen kan voorkomen. Signalen en vermoedens van onrechtmatigheid of fraude dienen verrijkt te worden met grondige informatie om aan een correcte dossieropbouw te voldoen. De opvolging en eventuele interne overdracht binnen de gemeenten worden hierdoor eveneens sterk bevorderd.

Weigering van aanvraag

Onze ervaring leert dat veel Wmo-consulenten bij gemeenten moeite ondervinden bij het weigeren van een persoonsgebonden budget. Dit komt vaak omdat ze zich onvoldoende vertrouwd voelen met het verantwoorden van de weigering in het een-op-eengesprek. De ToetsPraktijk merkt dat er in dit soort situaties wordt teruggevallen op het gemeentebeleid. Daarin staat vaak algemeen omschreven dat cliënten recht hebben op een pgb wanneer zorg of ondersteuning via de Wmo noodzakelijk is. Wij bieden uw consulenten handvatten om op een onderbouwde manier terecht een pgb te weigeren, zodat ook de cliënt begrijpt waarom er geen pgb wordt verstrekt.

Verbreding gedachtegang

Onrechtmatigheid betekent niet altijd dat er sprake is van fraude. Bij fraude is er wel altijd sprake van onrechtmatigheid. In praktijk worden deze begrippen vaak verward met elkaar. Een goed begrip van de verschillen tussen fraude en onrechtmatigheid is van groot belang bij het doorvragen op verdachte signalen. Goede duiding van verschillende soorten van fraude en onrechtmatigheid, zoals bijvoorbeeld ondoelmatigheid en kwaliteitsproblemen, brengt een noodzakelijke nuancering in de behandeling van de dossiers. Ook draagt het sterk bij aan de uiteindelijk conclusie van bijvoorbeeld de afgifte of stopzetting van een persoonsgebonden budget.

Meer weten?

Wilt u meer zicht krijgen hoe de fraudetraining in zijn werk gaat? Lees dan onze artikelenreeks of download hieronder onze brochure voor meer informatie over onze training. Wilt u een offerte aanvragen voor uw gemeente? Neem dan hier contact op.

Ik ga akkoord met het ontvangen van informatie en nieuwsberichten van de ToetsPraktijk.

 • Vraag hieronder de brochure aan door hieronder uw gegevens achter te laten;
  • Nr. 1: Artikel over fraudebestrijding als kerntaak van de ToetsPraktijk;
  • Nr 2: Interview met gemeente Rotterdam over leerproces bij hun medewerkers door de training;
  • Nr 3: Achtergrondverhaal over waarom de ToetsPraktijk speciaal voor gemeenten een training heeft ontwikkeld;
  • Nr.4: Interview met gemeente Amsterdam over de training van de ToetsPraktijk;
  • Nr. 5: Interview met trainer Marnix Willems over de inhoud van de training;
  • Nr. 6: Interview met cursist over de nut en noodzaak van een fraudetraining (in bewerking).