Wie we zijn

Wie we zijn

Vernieuwing zit in ons DNA. Ons grootste doel is de klant verrassen en verbazen. We innoveren continue om onze dienstverlening te verbeteren en het bedrijf uit te bouwen. Bij behaalde doelen vieren we dit met elkaar tijdens de vrijdagmiddagborrel.

Van startup naar volwassenen onderneming

In drie jaar tijd zijn we uitgegroeid tot first choice partner voor zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten. We bieden een totaaloplossing aan voor huis- en bedrijfsbezoeken om de doelmatigheid van zorg in kaart te brengen en onrechtmatigheden te bestrijden.

Kijkje achter de schermen

Op ons kantoor in Eindhoven zijn we verantwoordelijk voor de planning, helpdesk, dossiervooronderzoeken, kwaliteitscontrole en de ondersteuning van teams of uitvoering van projecten. Onze huis- en bedrijfsbezoeken maken inzichtelijk waar sprake is van oneigenlijk gebruik van voorzieningen of financiële middelen. Daarnaast zijn veel van onze collega’s – de huisbezoekers – buiten de deur werkzaam voor de projecten.

Lef en durf hebben om te doen en zeggen wat je vindt

Openheid is voor ons belangrijk. Samen bereik je immers het meest. De vitaliteit van ons team en het bedrijf zijn de basis: vanuit de binding met elkaar blijven we veerkrachtig.

Close