Training en Opleiding

Training en Opleiding

Wet- en regelgeving verandert voortdurend en ook op andere gebieden is steeds nieuwe kennis beschikbaar. Denk aan gespreksvoering of rechtmatigheid van zorg. Door middel van E-learning en incompany-training voorzien wij uw medewerkers van up-to-date kennis en vaardigheden.

Tijdens onze incompany-training passen wij ‘flipping the classroom’ toe, waarbij we de tijdsbesteding – zoals we dit kennen uit een traditionele setting – omdraaien. De klassikale kennisoverdracht maakt plaats voor een E-learning module, welke voorafgaand aan de sessie aangeboden wordt. De kennis uit deze E-learning module wordt vervolgens tijdens de sessie actief toegepast en getraind middels discussies, cases, opdrachten en rollenspellen.

Hiermee combineren wij de kracht van E-learning en een klassikale sessie en worden niet-productieve uren gereduceerd.

Coaching on the job

Huisbezoekers gaan mee met uw consulenten of cliëntondersteuners. Met de inzet van onze huisbezoekers werken we aan drie doelen:

  • Het doorontwikkelen van gespreksvaardigheden voor het voeren van een effectief gesprek
  • Het herkennen van signalen van oneigenlijk gebruik en het verrijken van deze signalen
  • Een nuance aanbrengen tussen onrechtmatigheden en fraude

Op basis van de behoefte van uw medewerkers worden deze doelen gespecificeerd.

Incompany
Trainingen

Welke kennis of vaardigheden heeft uw team of organisatie nodig? Wij gaan met u in gesprek, zodat we de training optimaal kunnen laten aansluiten op de leerbehoefte. Zo wordt gekeken naar drie pijlers:

  • Herkennen van signalen van oneigenlijk gebruik
  • Verwoorden van een niet-pluisgevoel
  • Doorontwikkelen van gespreksvaardigheden
e-learning zorg indicatiestelling

E-Learning

Het vak van huisbezoekers, zorgconsulenten en cliëntondersteuners is continu in beweging. Is uw team of organisatie toe aan verdieping van kennis en vaardigheden? Volg een e-learning van de ToetsPraktijk die altijd up to date is.

In de online leeromgeving kunnen cursisten de stof voorbereiden, herhalen en uitdiepen. Ze worden getriggerd door activerende vragen, video’s, casussen en presentaties. De aantrekkelijke leeromgeving stimuleert een doorlopende persoonlijke ontwikkeling. Het e-learningportaal is een aanvulling op onze klassikale trainingen.

Close