Training en Opleiding

Training en Opleiding

Het vak van huisbezoekers, zorgconsulenten en cliëntondersteuners is continu in beweging. Is uw team of organisatie toe aan verdieping van kennis en vaardigheden? Volg een incompany-training of e-learning van de ToetsPraktijk.

Wet- en regelgeving verandert voortdurend en ook op andere gebieden is steeds nieuwe kennis beschikbaar. Denk aan gespreksvoering of rechtmatigheid van zorg. De ToetsPraktijk voorziet uw medewerkers van up-to-date kennis en vaardigheden.

Coaching on the job

Huisbezoekers gaan mee met uw consulenten of cliëntondersteuners. Met de inzet van onze huisbezoekers werken we aan drie doelen:

  • Het doorontwikkelen van gespreksvaardigheden voor het voeren van een effectief gesprek
  • Het herkennen van signalen van oneigenlijk gebruik en het verrijken van deze signalen
  • Een nuance aanbrengen tussen onrechtmatigheden en fraude

Op basis van de behoefte van uw medewerkers worden deze doelen gespecificeerd.

Incompany
Trainingen

Welke kennis of vaardigheden heeft uw team of organisatie nodig? Wij gaan met u in gesprek, zodat we de training optimaal kunnen laten aansluiten op de leerbehoefte. Zo wordt gekeken naar drie pijlers:

  • Herkennen van signalen van oneigenlijk gebruik
  • Verwoorden van een niet-pluisgevoel
  • Doorontwikkelen van gespreksvaardigheden
e-learning zorg indicatiestelling

E-Learning

In de online leeromgeving kunnen cursisten de stof voorbereiden, herhalen en uitdiepen. Ze worden getriggerd door activerende vragen, video’s, casussen en presentaties. De aantrekkelijke leeromgeving stimuleert een doorlopende persoonlijke ontwikkeling. Het e-learningportaal is een aanvulling op onze klassikale trainingen.

Close