Rechtmatigheidsonderzoek

Onderzoek

Inzicht in rechtmatigheid

Het continueren van de zorg en ondersteuning heeft de hoogste prioriteit onder gemeenten. Sinds 2015 ondersteunt de ToetsPraktijk gemeenten door rechtmatigheidsonderzoeken uit te voeren. Door dit onderzoek verkrijgen gemeenten inzicht in de rechtmatigheid, doelmatigheid en kwaliteit van de geleverde ondersteuning binnen de Wmo en Jeugdwet. In deze onderzoeken toetsen we of de ondersteuning conform de afgegeven indicatie en vastgestelde zorgovereenkomst wordt gedeclareerd (rechtmatigheid) en of de gedeclareerde ondersteuning ook daadwerkelijk is geleverd (prestatielevering).

Onderzoek in PGB en ZIN

De rechtmatingheidsonderzoeken richten zich voornamelijk op de pgb-bestedingen, waarbij naast rechtmatigheid ook op de doelmatigheid van de geleverde zorg gecontroleerd kan worden. Naast het pgb is het ook mogelijk dat er op Zorg in Natura (ZIN) wordt gecontroleerd. De resultaten uit onze onderzoeken worden door de gemeenten gebruikt als verklaring van de besteding van het zorggeld. Hiermee laten gemeenten richting accountantskantoren zien dat het bestede geld aan de zorg en ondersteuning ook daadwerkelijk is besteed waarvoor het bedoeld is.

Geld dat besteed is waarvoor het bedoeld is

 

 

Close