Kwaliteitsmonitor Wmo

 

Kwaliteitsmonitor

Kwaliteitsmonitor meet doelmatigheid van Zorg in Natura bij gemeenten

Sinds 2015 zijn veel van de zorgtaken overgeheveld vanuit de rijksoverheid naar de gemeenten. Dit ging gepaard met een kostenbesparing, terwijl er door de overheid tegelijkertijd wordt ingezet op kwaliteitsverbetering. Gemeenten worden namelijk geacht dit goedkoper te organiseren omdat zij dichter bij de burger staan en daarmee eenvoudiger maatwerk kunnen leveren. Gemeenten moeten dus meer doen met minder budget.

Bij Zorg in Natura contracteert de gemeente de zorgaanbieders voor ondersteuning. De administratie en de kosten van deze zorg worden door de gemeente en de aanbieder onderling geregeld. De cliënt kan met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop zorg en ondersteuning wordt geleverd. De kosten van de geleverde zorg worden rechtstreeks aan de zorgaanbieder vergoed.

Geen inzicht in de kwaliteit van de ondersteuning

Momenteel wordt de zorg vanuit Zorg in Natura vergoed op basis van volumes zonder dat daarbij inzicht op de kwaliteit is van de geleverde zorg. Er is een toenemende behoefte aan inzicht van de geleverde zorg om te kunnen sturen op kwaliteit en om de kosten beheersbaar te houden.

Kwaliteitsmonitor geeft inzicht in de kwaliteit van de ondersteuning

De kwaliteitsmonitor van de ToetsPraktijk is een digitale omgeving maakt de resultaten van de geleverde zorg inzichtelijk en de kwaliteit meetbaar. Dit leidt tot een doelmatigere uitvoering van de ondersteuning en het beheersbaar houden van de kosten. Meer kwaliteit en minder kosten.

Waaruit bestaat de Kwaliteitsmonitor?

  • Een vragenlijst voor de zorgconsultent in een digitaal gebruiksvriendelijke omgeving voor het afleggen van huisbezoeken;
  • Een vragenlijst voor de cliënt in een digitaal gebruikersvriendelijke omgeving geeft objectief inzicht in de tevredenheid bij de cliënt over de geleverde zorg;
  • Een actieve monitoring of de afgesproken doelen van de cliënt binnen het beoogde tijdspad worden gerealiseerd;
  • Een overzichtelijk digitaal dashboard waarmee beleid- en contractmanagement inzicht krijgt in de prestaties en kwaliteit van de zorg;
  • Een digitale vergelijking van zorgaanbieders op doelgroep- en productieniveau.

Interesse?
Werkt uw gemeente nog niet samen met de ToetsPraktijk? Neem contact op met onze adviseurs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

 

Close