Huisbezoeken

Huisbezoeken

Hoe beoordeelt u de rechtmatigheid, doelmatigheid en kwaliteit van zorg? Waarnemingen bij de cliënt ter plaatse zijn onmisbaar.

Huisbezoeken geven u inzicht in de bestedingen en kwaliteit van de geleverde zorg. Door onze projectmatige manier van werken zijn we snel en flexibel. U krijgt een maatwerkoplossing waarbij wij u volledig ontzorgen. Met de resultaten uit de huisbezoeken kunt u de geleverde zorg beter monitoren en beheersen.

Huisbezoeken

Huisbezoeken voor zorgkantoren (Wlz)

Wij voeren voor u diverse soorten huisbezoeken uit:

  • Het Bewuste-Keuze-Gesprek
  • Achterafcontroles
  • Materiële controles

Huisbezoeken voor gemeenten (Wmo en Jeugdwet)

Wij voeren voor u diverse soorten huisbezoeken uit:

  • Prestatielevering pgb
  • Risico gestuurd onderzoek naar de rechtmatigheid en kwaliteit van zorg in natura

Huisbezoeken voor zorgverzekeraars (Zvw)

Wij voeren voor u diverse soorten huisbezoeken uit:

  • Het Bewuste-Keuze-Gesprek
  • Achterafcontroles
  • Materiële controles

Vragenlijst landelijke norm

De vragenlijst die de ToetsPraktijk ontwikkelde voor huisbezoeken voor projecten van zorgverzekeraars, is doorgegroeid tot de landelijke norm in de Wlz.

Ervaring van een huisbezoeker

“In iemands leefomgeving zie je zo veel meer dan op papier. Zorggerelateerde zaken zijn zichtbaar. Zo kan voor een autistische jongen het toiletbezoek stapsgewijs op de deur uitgeschreven staan. Of er is een traplift aanwezig voor een budgethouder die slecht ter been is. Uit dit soort zaken kan blijken of er een werkelijke zorgbehoefte is en de juiste begeleiding wordt geboden. Daarnaast hoor je rechtstreeks van de budgethouder of zorgcliënt wat er speelt.”

Efficiënt proces

Met meer dan 100 huisbezoeken per week is ons proces efficiënt ingericht voor het inplannen, uitvoeren en opvolgen van grotere volumes huisbezoeken.

Betere zorg

Wij geloven in de combinatie van monitoring en huisbezoeken. Daardoor realiseert u uiteindelijk betere zorg.

Inzicht in rechtmatigheid, doelmatigheid en kwaliteit

Een meerwaarde van het huisbezoek is de bundeling van ervaringen van meerdere budgethouders of cliënten. U krijgt inzicht in de rechtmatigheid, doelmatigheid en kwaliteit van zorg en ondersteuning. Patronen die u afleidt uit de resultaten, geven input voor beleid.

Interesse?
Werkt u nog niet samen met de ToetsPraktijk? Neem contact op met onze adviseurs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Close