Wat we doen

Wat we doen

De ToetsPraktijk geeft inzicht en zorgt voor een betere monitoring van uw data. We geven zowel op individueel niveau als op mesoniveau terugkoppeling en geven hierdoor een duidelijk beeld van de populatie.

Flexibiliteit

De ToetsPraktijk heeft een flexibele organisatiestructuur die qua omvang en expertise is ingericht op de contouren van een opdracht. Door  onze grote flexibele schil zijn wij in staat om op korte termijn in te spelen op een volumeopdracht binnen iedere fase van een proces. Daarnaast stelt de intensieve samenwerking met onze partners ons in staat om aanvullend expertise in te schakelen. De grote flexibele schil, onze partners en een gestandaardiseerd proces garanderen een totaaloplossing tegen een marktconforme prijs.

Kennis van uitvoering

De ervaring en expertise van de ToetsPraktijk komt voort uit volumeopdrachten in twee marktsegmenten: de gemeenten enerzijds en de zorgverzekeraars en zorgkantoren anderzijds. Vanuit deze opdrachten is de ToetsPraktijk uitgegroeid tot de expert in het verschaffen van inzicht in zorg. Samenwerken met de ToetsPraktijk zorgt voor een optimalisatie van uw eigen proces, waardoor u beter in staat bent om gerichter te sturen op kwaliteit met een positief financieel resultaat als gevolg. Ons uitgangspunt is om de belasting van uw organisatie tot een minimum te beperken. Automatiseringssystemen voldoen uiteraard aan de geldende privacy wet- en regelgeving en voorzien in alle regelgevingen op het gebied van cybersecurity. Kennis over toekomstige wet- en regelgeving wordt gegarandeerd door continue opleiding en coaching van onze eigen medewerkers.

Close