VNG Congres aankondiging 31 oktober 2017

Handhaving is een centraal onderdeel van de integrale dienstverlening van gemeenten. We horen vaak dat gemeenten de vraag hebben over de juiste balans tussen de rechten en plichten, zodat publiek geld terechtkomt op de plekken waar het voor bedoeld is. Door de decentralisaties veranderden de verantwoordelijkheden van gemeenten. De focus van gemeenten lag tijdens de decentralisaties vooral op de continuïteit van zorg en dienstverlening aan haar burgers. Hierdoor worden handhaving en toezicht nu pas weer onder de aandacht gebracht.

Om een inhaalslag te maken binnen deze onderwerpen organiseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met meerdere partijen het congres ‘Handhaving & Fraude.’ Tijdens het congres worden in verschillende werkvormen ontwikkelingen op het gebied van toezicht, handhaving en naleving behandeld.

De ToetsPraktijk is als sponsor van het congres ook aanwezig. Wij zijn ervan overtuigd dat we fraudepreventie en handhaving in de zorg beter kunnen inrichten. Door in gesprek te gaan met de cliënten en hen te voorzien van de juiste informatie over de zorgorganisatie, kunnen we dit realiseren.

In het Sociaal domein zijn weinig landelijke cijfers bekend over fraude. Dit komt mede doordat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht op de geleverde zorg en ondersteuning. De ToetsPraktijk deed onderzoek naar fraudezaken in de zorg.

Wilt u hierover meer lezen? Download dan nu onze white paper ‘Doe onderzoek naar fraudevermoedens.’

Ik geef toestemming aan de ToetsPraktijk om mij mailings toe te sturen: