ToetsPraktijk stand op VNG-Congres

Gisteren was de ToetsPraktijk als sponsor en standhouder aanwezig op het VNG-Congres ‘Handhaving & Fraude.’ Tijdens de workshops zijn handhaving en fraude in verschillende werkvormen behandeld. Ook de documentaire ‘de Zorgdetectives’ werd goed bezocht. De verfilming gaat over de vraag: hoe bewijs je opzettelijk gesjoemel in de zorg? In de documentaire werd duidelijk gevisualiseerd hoe het onderzoeksteam van zorgverzekeraar DSW optreedt tegen fraude in de thuiszorg. Een onderwerp waar ook veel gemeenten mee kampen. Wat te doen met fraudevermoedens en vooral; hoe komen we hierachter?

De ToetsPraktijk helpt graag bij het beantwoorden van deze vragen. We doen al ruim vier jaar onderzoek naar fraude in de zorg binnen de Wmo, Wlz en Zvw. Wilt u ook hulp bij onderzoek naar fraudevermoedens? We gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Wilt u enkele van onze bevindingen lezen in onze whitepaper? Lees dan ook:

De ToetsPraktijk: sponsor VNG-Congres ‘Handhaving & Fraude’
Gemeenten zetten beheersmaatregel in om de prestatielevering vast te stellen voor verkrijgen van goedkeurende verklaring 2017

Share