Blog

Privacy geborgd bij ToetsPraktijk dankzij ISMS

Privacy geborgd bij ToetsPraktijk dankzij ISMS

Personalia, wooninformatie, medische gegevens en zorgadministratie. De ToetsPraktijk verwerkt een veelheid aan privacygevoelige informatie van burgers tijdens haar werkzaamheden voor gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars. De ToetsPraktijk acht het daarom van groot belang de … lees verder