Blog

Analyse: ‘De grenzen zijn bereikt’

EINDHOVEN (De ToetsPraktijk) – Windhappers. Op de burelen bij de Belastingdienst is het een welbekend woord waarvan de betekenis zich wellicht al laat raden. Mensen die klaarblijkelijk van de wind hebben geleefd omdat ze formeel geen enkele vorm van inkomen lees verder