Gemeenten hebben een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over de rechtmatigheid van pgb-gelden in de Wmo over het jaar 2016.  Gemiddeld zit in 34% van de pgb-betalingen een fout meldt de SVB. 

Het aantal fouten bij declaraties (45%) is volgens de steekproef van de SVB aanzienlijk hoger dan bij maandlonen (24%). Op basis van dit onderzoek kan met 95% zekerheid worden gezegd dat de daadwerkelijke onrechtmatigheid tussen de 26% en 43% ligt.

Coulanceregime afgeschaft

In de loop van 2016 is het aantal fouten gedaald, mede door de afschaf van het coulanceregime per 1 augustus voor zorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren en per 1 november voor declaraties. Zie de figuur hiernaast.
Rechtmatigheid declaraties in de WMO 2016

Toetsen geleverde zorg

“Het percentage van 34% lijkt hoog, maar wij zien vaak een genuanceerd beeld,” zegt Lucas Lemmens accountmanager gemeenten bij de ToetsPraktijk. “Slechts in 3% tot 5% van de door ons bezochte cliënten is de ondersteuning niet of deels niet geleverd. Veel van de genoemde fouten zijn administratieve fouten. Dit is een belangrijke nuance die gemeenten mee moeten nemen in hun beoordeling over de rechtmatigheid van de pgb-gelden.”

Steekproef van de ToetsPraktijk

Gemeenten kunnen de ToetsPraktijk inschakelen om een steekproef uit te voeren, door waarnemingen ter plaatse. Met de resultaten krijgt de gemeente inzicht in de rechtmatigheid van de geleverde zorg in het pgb-domein. De ToetsPraktijk biedt inzicht in de rechtmatigheid van zorg op individueel en op populatieniveau. Lucas: “Onze huisbezoekers controleren of de ondersteuning in de ingediende declaraties daadwerkelijk is geleverd. Door in gesprek te gaan met de budgethouder en de juiste vragen te stellen, geven we inzicht in de rechtmatigheid van de geleverde ondersteuning.”

Wilt u ook met meer zekerheid uitspraken doen over uw pgb-gelden? Neem contact op met ons voor een vrijblijvend gesprek. Tel: 085 21 05 700

Meer weten over inzicht in de rechtmatigheid van zorg? Lees ook onze andere blogberichten:

Gemeenten en de ToetsPraktijk trekken samen op

Gemeenten onderzoeken rechtmatigheid pgb met de ToetsPraktijk