Ruimte voor de Training

“Ik weet nu waarop ik kan letten als het gaat om fraude” 

Consulenten van een gemeente in Noord-Holland volgden vorige maand een maatwerktraining van de ToetsPraktijk: Wmo Pgb-fraudepreventie. Uit de evaluatie blijkt veel enthousiasme: de deelnemers voelen dat ze sterker staan in de praktijk.

De ToetsPraktijk verzorgt al jaren trainingen gespreksvaardigheden aan huisbezoekers van zorgverzekeraars. “Wij bieden hen handvatten om het gesprek effectief te sturen en om te gaan met complexe situaties en weerstand”, zegt Lucas Lemmens, accountmanager gemeenten. “We weten waar het mis kan gaan en delen graag onze kennis over fraude-indicatoren in de zorg. De maatwerktraining voor gemeenten is nieuw; in Noord-Holland hadden we de pilot. Mooi om te horen dat de deelnemers direct al merken dat ze sterker staan in gesprekken met pgb-aanvragers.”

Technieken om door te vragen
In de betreffende gemeente gaan cliëntondersteuners op huisbezoek bij aanvragers van een pgb. Bij veel gevallen zijn de aanvragen terecht, maar soms zijn er twijfels. In de praktijk blijkt het lastig om hierover in gesprek te gaan: vaak voelen de cliëntondersteuners wel dat er iets niet klopt, maar missen ze technieken om door te vragen of gunnen ze cliënten het voordeel van de twijfel om de sfeer goed te houden.

Tijdens de training droegen de deelnemers dilemma’s aan. Ze oefenden praktijksituaties met een acteur, kregen adviezen over gespreksvoering en werden attent gemaakt op aanwijzingen voor onrechtmatige aanvragen.

Deelnemers positief
Een greep uit de reacties:

“De training gaf goede inzichten. Ik weet nu beter waarop ik kan letten als het gaat om fraude. Zal dat in de toekomst ook beter kunnen beoordelen.”

“De werkwijze van de trainer was heel prettig. Hij sloot goed aan op waar wij mee in aanraking komen.”

“De trainer was attent en vertaalde onze werkroutine in acties tijdens de training.”

“De opzet van de training was fijn: in gesprek gaan met elkaar, waardoor er een dialoog ontstaat in plaats van alleen zenden.”

“Een zeer leerzame training.”

Trainingen van de ToetsPraktijk
Meer weten over de trainingen van de ToetsPraktijk? Neem contact op met Lucas Lemmens: lucas.lemmens@toetspraktijk.nl