stijgende lijn in ontwikkeling

Spendanalyse resultaat van synergie tussen de ToetsPraktijk en Argonaut Advies (2/3)

De Spendanalyse is het eerste concrete productresultaat dat de samenwerking tussen de ToetsPraktijk door Argonaut Advies sinds 1 januari 2019 heeft opgeleverd. Argonaut Advies maakt onderdeel uit van het NIC, dat gemeenten ondersteunt bij compliance aan wet- en regelgeving en cashflow- en winstverbetering door inkoop en betalingen rechtmatig en doelmatig te organiseren. Door deze expertise te combineren met de zorginhoudelijke kennis van Argonaut/ToetsPraktijk is de Spendanalyse ontstaan; een mooi voorbeeld van de ontstane synergie.

In een reeks van drie blogs gaan we nader in op de Spendanalyse aan de hand van een interview met inhoudsdeskundigen bij Argonaut/ToetsPraktijk. In de eerste blog stond de btw-analyse bij gemeenten centraal met aan het woord Andre Weitjens, senior consultant bij NIC Finance Projecten. In deze blog zijn we in gesprek met Teun van der Linden, en zoomen we in op de zorginhoudelijke analyse, dat het kwalitatieve gedeelte van de Spendanalyse vormt. In de derde blog komt Iris Lopes, Managing Director van NIC Finance Projecten, aan het woord over de analyse van dubbele facturen en de meerwaarde.


De Spendanalyse genereert direct financiële meerwaarde voor opdrachtgevers en kwalitatieve inzichten om op langere termijn te kunnen sturen op budget sociaal domein

Een terechte vraag van opdrachtgevers: “wat kost het en wat levert het op?”. De ToetsPraktijk/Argonaut biedt opdrachtgevers in het sociaal domein sinds 2015 inzicht in de kwaliteit en rechtmatigheid van de geleverde Wmo en Jeugdzorg. Met de ontwikkeling van de Spendanalyse zijn we met de collega’s van het NIC FP aan de slag gegaan om een hybride waardepropositie neer te zetten. Een propositie waarmee gemeenten zowel inzicht en grip op het sociaal domein krijgen, maar die ook direct een financieel terugverdienmodel biedt. Dit is de reden dat de Spendanalyse bestaat uit een kwalitatief en een kwantitatief deel.

Kwantitatief deel

Binnen het NIC FP is veel kennis en ervaring opgedaan met het analyseren van facturen. In de afgelopen jaren is reeds 153 miljoen euro aan dubbele facturen voor opdrachtgevers teruggevorderd. Daarnaast kan vanuit de factuurcontrole binnen hetzelfde proces de btw-controle (zie vorige blog) worden uitgevoerd. De gemeente maakt een separate overeenkomst op met het NIC waarin de terugvordering en de btw-suppletie op basis van no cure no pay plaatsvindt. Door het kwantitatieve deel te implementeren in de Spendanalyse levert de uitvoering direct financieel resultaat op voor de gemeente.

Kwalitatief deel

De andere driver van de Spendanalyse (kwalitatief deel) is ontstaan vanuit de intrinsieke motivatie van onze opdrachtgever de gemeente Eindhoven en het team van de ToetsPraktijk om inhoudelijk inzicht te krijgen in de levering van Wmo en jeugdzorg. Gemeenten zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met de kostenstijging, maar met uitzondering van de declaratiegegevens was er weinig inzicht in de kostenstromen.

Vanuit de analysetool de we hebben ingericht zijn we aan de slag gegaan met objectieve parameters op het gebied van inhoud en kwaliteit van Wmo en Jeugdwet. Vanuit de jaarlijks +15.000 huisbezoeken hebben we deze indicatoren verzameld en gevalideerd. Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met een interpretatiemodel om de verschillende beschikbare databestanden binnen het sociaal domein te koppelen en te normaliseren.

 

Met de kwalitatieve inzichten kun je inhoudelijk het gesprek aangaan met je aanbieders

In gesprekken met aanbieders gaat het tot op heden veel te vaak alleen over het tarief en het opgesoupeerde budget. Informatie aangaande de ontwikkeling van het cliëntenbestand bij een aanbieder, segmentatie van cliënten in de productmix en het verloop en doorstroom van cliënten per aanbieder, maar ook over aanbieders heen, is erg waardevol. Hiermee kan de kostenontwikkeling worden geïnterpreteerd. Daarnaast geeft het inzicht in de effectiviteit van aanbieders in het behalen van de transformatiedoelen en het realiseren van afschaling. Wanneer partijen aan de slag gaan met deze informatie kan er gestuurd worden op resultaten en budget.

 

Wenst u meer informatie over de spend analyse? Neem contact op met onze adviseurs.