kosten

Spendanalyse bespaart half miljoen euro structureel zonder juridisch proces

Een van de grootste gemeenten van Nederland heeft dankzij een Spendanalyse in een mum van tijd structureel ruim een half miljoen euro bespaard. In een risicoanalyse viel het afwijkend declaratiegedrag van enkele zorgaanbieders op. De gemeente ging bij deze aanbieders op bezoek waarna werd afgesproken de tarieven tijdens de contractduur nog te verlagen met een besparing van ruim vijf ton binnen de Jeugdwet tot gevolg.

Focus op oneigenlijk gebruik in plaats van fraude

Fraudeonderzoeken duren over het algemeen lang, zijn zwaar juridisch georiënteerd en hebben een onzekere afloop. De grote gemeente in kwestie focust bewust op het oneigenlijk gebruik. ,,Fraude komt slechts voor in twee procent van de gevallen, terwijl oneigenlijk gebruik soms oploopt tot twintig procent”, aldus de verantwoordelijke juridisch gemeenteadviseur en kartrekker van het succesvolle onderzoek in de Jeugdwet. ,,Terugvorderen middels een data-analyse naar oneigenlijke kostenstromen is veel effectiever dan terugvorderen middels een materiële controle met alle juridische rompslomp van dien. Daar valt nog veel te halen voor gemeenten.”

In het voorliggende voorbeeld gaat het om een zaak binnen de Jeugdwet, waarbij de gemeente koos om de vijftien zorgaanbieders te selecteren die in hun declaratiegedrag qua absoluut volume de grootste toename hadden ten opzichte van het jaar ervoor. ,,In overleg met het projectteam bepaal je als gemeente een strategie waar je accenten in de Spendanalyse legt. Want na de data-analyse begint het echte werk pas.”

,,Terugvorderen middels een data-analyse naar oneigenlijke kostenstromen is veel effectiever dan terugvorderen middels een materiële controle met alle juridische rompslomp van dien. Daar valt nog veel te halen voor gemeenten.”

Van data-analyse naar besparing en verbeterpunten

Het verschil in declaratiegedrag tussen 2017 en 2018 was dermate groot en niet in lijn met de andere aanbieders dat nader onderzoek niet uit kon blijven. ,,De eerste stap is dan een brief naar de vijftien zorgaanbieders met informatie over hun afwijkend declaratiegedrag en een uitnodiging om in gesprek te gaan. Bij voorkeur gebeurt dit op locatie van de zorgaanbieder, zodat er eventueel zaken ter plekke kunnen worden geverifieerd. Daarom dat zowel contractmanager als een jurist meegaat”, aldus de gemeenteadviseur, die benadrukt dat dit echt in overleg gaat. “Want de gemeente wijst wel met de vinger naar de zorgaanbieders, maar zelf doen we ook nog niet alles goed.”

Het is van groot belang dat de contractmanager op de hoogte is van de inkoopafspraken, zodat tijdens het gesprek kan worden aangegeven dat bepaald (declaratie)gedrag van de aanbieder niet zo is afgesproken. ,,De jurist geldt ter ondersteuning van dit proces en bereidt zich al voor op mogelijke vragen van de zorgaanbieder of discussiepunten tijdens het gesprek”, zegt de gemeenteadviseur. ,,Daarnaast is er ook ruimte voor de aanbieders om verbeterpunten aan te geven in de werkwijze van de gemeente of over de hoogte van de indicatie. Naast directe besparingen op oneigenlijk gebruik gaat het dus ook over ruimte voor de professional en kwaliteitsverbetering.”

,,De gemeente wijst wel met de vinger naar de zorgaanbieders, maar zelf doen we ook nog niet alles goed.”

Een half miljoen structureel besparen

De grote gemeente merkt dat constructief-kritische gesprekken met winst voor beide kanten het meeste bespaart. ,,Om juridische rompslomp te vermijden laten we het  oneigenlijk of ongepast gebruik van zorggelden uit het verleden te laten voor wat het was. Hierbij stellen we wel de voorwaarde om de zwaarte van productcodes, en dus de tarieven, terug te zetten voor de resterende contractduur”, legt de gemeenteadviseur de strategie uit. ,,Dat heeft ons een besparing van ruim een half miljoen euro opgeleverd, zonder één juridisch proces. Op naar de volgende Spendanalyse.”

Wenst u meer informatie over de Spendanalyse? Of wenst u in contact te komen met de uitvoerend projectleider van deze gemeente? Neem dan contact met ons op.