Spendanalyse resultaat van synergie tussen de ToetsPraktijk en Argonaut Advies (1/3)

De Spendanalyse is het eerste concrete productresultaat dat het samengaan van de ToetsPraktijk met Argonaut Advies sinds 1 januari 2019 heeft opgeleverd. Argonaut Advies maakt onderdeel uit van het NIC, dat gemeenten ondersteunt bij compliance aan wet- en regelgeving en cashflow- en winstverbetering door inkoop en betalingen rechtmatig en doelmatig te organiseren. Door deze expertise te combineren met de zorginhoudelijke kennis van Argonaut/ToetsPraktijk is de Spendanalyse ontstaan; een mooi voorbeeld van de ontstane synergie sinds de overname.

In de komende drie blogs gaan we nader in op de Spendanalyse aan de hand van een interview met inhoudsdeskundigen. In de eerste blog staat de btw-analyse bij gemeenten centraal met aan het woord Andre Weitjens, senior consultant bij NIC Finance Projecten. In de tweede blog gaan we in gesprek met Teun van der Linden en zoomen we in op de zorginhoudelijke analyse, dat het kwantitatieve gedeelte van de Spendanalyse vormt.

In de derde blog komt Iris Lopes, Manager Directer van NIC Finance Projecten, aan het woord over de analyse van dubbele facturen. Beide blogs maken onderdeel uit van het kwantitatieve gedeelte van de Spendanalyse.

 

‘’Het is eerder regel dan uitzondering bij gemeenten dat btw te hoog is ingeboekt’’

 De juiste verwerking van de btw binnen de financiële applicatie van gemeenten is een complex samenspel tussen de budgethouder, de crediteurenadministratie, de controller, de fiscalist en de applicatiehouder. Door toegenomen verantwoordelijkheden bij gemeenten in de zorg en ondersteuning van haar inwoners wordt veel btw onterecht kostenverhogend ingeboekt. Gemeenten lopen daardoor tienduizenden tot soms wel honderdduizenden euro’s voor hun zorgbudgetten mis. De Spendanalyse van Argonaut/ToetsPraktijk, onderdeel van het NIC, biedt uitkomst.

,,De btw-problematiek bij gemeenten kent een bijzonder weerbarstig karakter”, zegt André Weitjens, senior consultant bij NIC Finance Projecten. ,,Zeker binnen het Sociaal Domein. Op zorg, participatie, werk en jeugdhulp, maar ook bijvoorbeeld bij reguliere en bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en (jeugd)gezondheidzorg. Met name het onderscheid tussen beleid en advisering enerzijds en de uitvoerende taak anderzijds blijkt bij de verwerking van de in rekening gebrachte btw tot de meeste onvolkomenheden te leiden. De ervaring leert dat de btw-tabel binnen de verschillende financiële applicaties te beperkt is ingericht en er te veel wordt vertrouwd op het juist functioneren ervan.”

Meerwaarde Spendanalyse voor gemeenten

Wordt onbewust btw niet in vooraftrek genomen, terwijl op basis van de uitgevoerde dienstverlening het recht daartoe bestaat? Of wordt btw in aftrek genomen, terwijl deze vooraftrek of compensatie in strijd is met de btw-regelgeving? Functioneert de inrichting van de btw-tabel conform de richtlijnen, of kent deze kwetsbaarheden? Een deel van de uitkomst van de Spendanalyse verschaft de gemeente duidelijkheid over de kwaliteit van de verwerking van de op inkoopfacturen in rekening gebrachte btw.

,,De Spendanalyse geeft inzicht in de kwaliteit van betaalbaarstelling en factuurbehandeling en haalt de onvolkomenheden er moeiteloos uit. De pijler onterecht kostenverhogende geboekte btw is voor gemeenten juist interessant door de complexiteit omdat de regelgeving is toevertrouwd aan de financiële administratie en de processen grotendeels zijn geautomatiseerd middels een btw-tabel”, legt Weitjens uit. ,,De Spendanalyse werkt met dezelfde data als aan financiële applicatie van de gemeente wordt onttrokken. Het vergt een beperkte tijdbesteding van de gemeentelijke organisatie, want naast het beschikbaar stellen van data hoeven alleen de bevindingen van de Spendanalyse te worden beoordeeld. En daar waar de btw-verwerking meer tijd vergt, zetten we externe belastingexperts in.”

Gemeenten onder indruk van Spendanalyse

De Spendanalyse van Argonaut/ToetsPraktijk is een toegankelijke en betaalbare manier om inzicht te krijgen in de kostenstromen binnen de Wmo en Jeugdwet van een gemeente. De data-analyse van de btw van gemeenten maakt onderdeel uit van het kwantitatieve gedeelte van de Spendanalyse, evenals het onderzoek naar dubbel betaalde facturen. Het maakt daarmee onderdeel uit om onrechtmatig en ondoelmatige zorggelden structureel te reduceren, waarmee een significante besparing op het zorgbudget wordt gerealiseerd.

,,De data-analyse van de btw-tabel geeft elke gemeente telkens weer verrassende inzichten. Het is eerder regel dan uitzondering dat het onderzoek een substantieel btw-bedrag aanreikt dat kostenverhogend is geboekt”, benadrukt Weitjens. ,,En dat terwijl er een recht op compensatie van btw bestaat. Het is elke keer weer een compliment om te ervaren dat gemeenten nog niet op deze wijze naar de verwerking van btw kijken. Recentelijk zei een gemeentelijke opdrachtgever dat ze altijd vertrouwden op hun btw-labelling en interne controles tot onze Spendanalyse meer dan 100.000 euro aan onjuiste BTW-verwerking aan het licht bracht. Omdat wij zo grondig onder de motorkap kijken, zijn ze nu echt stappen gaan maken om de verwerking van btw de aandacht te geven die het verdient.”

Wij vertrouwden op onze btw-labelling en interne controles, maar sinds jullie Spendanalyse een onjuiste btw-verwerking van meer dan € 100.000 aan het licht bracht, zijn we echt stappen gaan maken om de verwerking van onze BTW de aandacht te geven die het verdient. Jullie kijken echt onder de motorkap.

Wenst u meer informatie over de Spendanalyse? Neem contact op met onze adviseurs.