Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid vindt het budget voor de wijkverpleging ruim voldoende. Het budget voor 2017 is 400 miljoen euro hoger dan het budget voor 2015. Toch zijn er in de wijkverpleging overbelaste zorgverleners en patiëntenstops. Van Rijn vindt het de taak van de zorgverzekeraar om altijd voldoende aanbod te hebben voor hun verzekerden. Dit zegt de Rijksoverheid. 

Al geruime tijd trekken zorgaanbieders aan de bel wegens de budgettekorten in de wijkverpleging. Zorgverzekeraars Nederland is inmiddels samen met andere partijen in de wijkverpleging gestart met een project om de inkoop voor 2018 te verbeteren. Naar aanleiding hiervan ontstaat er hopelijk meer begrip en worden de huidige knelpunten aan de orde gesteld en wellicht opgelost. Tijdens dit project wordt ook gekeken naar de personeelstekorten. Het huidige beschikbare personeel kan de groeiende groep thuiswonende ouderen nauwelijks opvangen.

Het budget voor 2017 is volgens Van Rijn juist verhoogd zodat deze toenemende vraag naar wijkverpleegkundigen opgevangen kan worden. De staatssecretaris is zich ervan bewust dat er personeelstekorten zijn, niet alleen in de wijkverpleging, maar ook op andere plekken in de zorg. De overheid zet in op meer verpleegkundigen via de opleiding, maar het toenemende aantal studenten lost het tekort nog niet op. “Daarom hebben we in de afgelopen periode daarnaast ingezet op een betere en slimmere inzet van het huidige personeel”, schrijft Van Rijn.

Van Rijn benadrukt de taak van de zorgverzekeraars om voldoende budget voor de wijkverpleging in te kopen. “Dit betekent ook dat de contractafspraken die worden gemaakt rekening houden met de inzet van voldoende personeel. Aanbieders moeten met zorgverzekeraars in gesprek blijven om de werkdruk te monitoren en afspraken te maken over mogelijke personeelstekorten.”

Wachttijden in de wijkverpleging worden scherp in de gaten gehouden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Uit onderzoek van V&VN onder 64 Nederlandse ziekenhuizen blijkt dat er 138 van de in totaal 28.217 patiënten op een wachtlijst staan. Iets meer dan de helft daarvan wacht op wijkverpleging. Echter gaat het volgens Van Rijn over wachttijden van een paar dagen. Hij vindt het wel belangrijk dat de wachttijdenproblematiek op regionaal niveau aangepakt wordt.

Bron: Redactie Nationale Zorggids. (27-03-2017). Van Rijn: ‘Budget voor wijkverpleging dit jaar ruim voldoende’