rechtmatigheid

Rechtmatigheid van pgb-betalingen is in 2017 verbeterd, maar nog niet genoeg

Afgelopen maart heeft de SVB de verantwoordingen over de betalingen van de pgb’s binnen de Wmo en Jeugdwet vastgesteld. De rechtmatigheid van de betalingen is aanzienlijk verbeterd, maar nog niet voldoende voor een goedkeurende controleverklaring. De raad van bestuur van de SVB stelt vast dat de uitvoering van het trekkingsrecht afgelopen jaar niet volledig rechtmatig was.

  • Het percentage van de rechtmatigheid is 92,31% voor de Wmo en 89,52% voor de Jeugdwet.
  • Ter vergelijking: in 2016 was dit voor beide wetten 66%.

 

Nog aanvullende werkzaamheden

Gemeenten kunnen echter niet volledig steunen op de controleverklaring van de SVB. Voor de gemeentelijke jaarrekeningen over 2017 moet u aanvullende werkzaamheden verrichten, om de rechtmatigheid van de uitgaven binnen de gemeente vast te stellen. Zo blijkt via het artikel op de website van de VNG.

Een vraag die veel gemeenten nu hebben is:

‘ Hoe krijgen we inzicht in de rechtmatigheid en doelmatigheid van de PGB-bestedingen? ‘

Hoe krijgt u als gemeente meer zekerheid over uw pgb-uitgaven? Dit wordt mogelijk door extra acties uit te voeren bij de pgb-verantwoording door uw controlerend accountant.

Zie ook de PGB-verantwoording/controle door gemeenten

Dat vraag om een andere werkwijze. Gemeenten kunnen de ToetsPraktijk inschakelen om een onderzoek uit te voeren waarin een steekproef van de pgb-populatie wordt bezocht middels een huisbezoek. Met de resultaten krijgt de gemeente inzicht in de rechtmatigheid van de geleverde ondersteuning binnen het pgb.

Zelf de regie in handen!

Ook binnen de Zorg in Natura (ZIN) voert de ToetsPraktijk deze onderzoeken uit. Hierdoor zijn gemeenten niet meer afhankelijk van de aanlevering van de productieverantwoording vanuit de zorgaanbieders, maar nemen ze zelf de regie in handen. Zo verzekeren gemeenten zich dat ook de verklaring van de rechtmatigheid van de ZIN-bestedingen tijdig aangeleverd wordt aan de accountant.

Door tijdig onrechtmatigheden op te sporen kan de gemeente vervolgstappen ondernemen om ervoor te zorgen dat het geld goed terecht komt en de cliënt de juiste ondersteuning ontvangt.

Meer weten? Neem contact op één van onze adviseurs.