Rondetafelbijeenkomst

Zekerheid over de uitgaven binnen de Wmo en Jeugdwet

De ToetsPraktijk voert sinds eind 2016 onderzoek uit voor gemeenten waarin de rechtmatigheid van de geleverde ondersteuning wordt getoetst.

De bevindingen uit deze onderzoeken worden door de gemeenten gebruikt ten behoeve van de accountantsverklaring. Met deze onderzoeken wordt de onzekerheid over de bestedingen binnen de Wmo en Jeugdwet weggenomen.

We zijn nu 2 jaar en ruim 20 onderzoeken verder en de inrichting voor de controle 2018 staat voor de deur. Graag delen wij met u onze resultaten over de uitgevoerde onderzoeken en lichten we onze controlemethodiek aan u toe. Ook horen we graag uw visie op de controle van de bestedingen in het sociaal domein. Daarom nodigen wij u van harte uit om samen met uw collega-controllers en afdelingsmanagers vanuit andere gemeenten een middag over dit onderwerp te sparren. We organiseren drie bijeenkomsten op drie verschillende locaties in het land.

Interesse om hierbij aanwezig te zijn?

Reserveer dan uw plek via onderstaande formulier.

 Eindhoven Do 27 september 12:30 - 16.30Hilversum Do 4 oktober 12:30 - 16.30Rotterdam Do 11 oktober 12:30 - 16.30


Close