e-learningportaal en trainingen van de ToetsPraktijk

Een leven lang leren met de ToetsPraktijk

Hoe maken we onze trainingen extra effectief en aantrekkelijk? Deze vraag lag aan de basis van het nieuwe opleidingsplan van de ToetsPraktijk. Eén van de vernieuwingen is het e-learningportaal. “We willen mensen laten excelleren in waar ze goed in zijn”, zegt Atse Kemper, coördinator Training & Opleiding. “Een aantrekkelijke leeromgeving levert daar een belangrijke bijdrage aan.”

Het nieuwe e-learningportaal is een aanvulling op de klassikale trainingen van de ToetsPraktijk. In het eerste kwartaal van 2017 loopt er een pilot voor eigen huisbezoekers. Daarna wordt het e-learningportaal ook ingezet bij externe trainingen: om te beginnen voor cliëntondersteuners en zorgconsulenten van gemeenten.

Activerende vragen, video’s, casussen
Het vak van huisbezoekers, zorgconsulenten en cliëntondersteuners is continu in beweging. Wet- en regelgeving verandert en ook op andere gebieden is voortdurend nieuwe kennis beschikbaar. Denk aan gespreksvoering of rechtmatigheid van zorg. “Je kunt niet verwachten dat mensen tijdens een trainingsdag alle kennis direct opslaan”, vertelt Atse. “Via het e-learningportaal leer je in je eigen tempo, op je eigen manier. Je wordt getriggerd door activerende vragen, video’s, casussen en presentaties. Daardoor maken we het aantrekkelijk om bezig te blijven met professionalisering.”

 

‘Leren in je eigen tempo, op je eigen manier.’

 

Eigenaar van het leerproces
De ToetsPraktijk garandeert opdrachtgevers kwaliteit. Een onderdeel van de kwaliteitsborging is het voortdurend trainen van eigen medewerkers, zodat zij excelleren. Atse: “We zetten nu de volgende stap, door hen eigenaar te maken van hun leerproces. Dat doen we met de combinatie van e-learning en bijeenkomsten. In de online leeromgeving kunnen mensen zich voorbereiden op een bijeenkomst. Door de afwisselende manier waarop we informatie aanbieden, is het leuk om ermee bezig te zijn. Op momenten dat iedereen bij elkaar is, diepen cursisten de inhoud verder uit.”

Kennis ophalen bij experts
De informatie die de ToetsPraktijk op het e-learningportaal aanbiedt, is up-to-date en voegt waarde toe aan reeds aanwezige kennis en vaardigheden. “Wanneer we een module opzetten, onderzoeken we eerst aan welke informatie en vaardigheden de doelgroep behoefte heeft. Vervolgens halen we kennis op bij onze eigen experts of uit ons netwerk. De ontwikkelde trainingen worden getest, geëvalueerd en aangepast, zodat we voortdurend aansluiten op de leerbehoeften.”

 

‘24/7 kennis opdoen en ervaringen uitwisselen.’

 

Online uitwisseling
Naast een bron van kennis is het e-learningportaal 24/7 een platform om ervaringen uit te wisselen. “In een gemeente in Zuid-Holland hebben we bijvoorbeeld goede ervaringen met een platform dat we gebruikten bij een coachingstraject voor cliëntondersteuners”, zegt Atse. “Ervaren huisbezoekers van de ToetsPraktijk gingen in op hun vragen en deelden hun kennis online. Deze functionaliteiten hebben ook meerwaarde voor ons nieuwe e-learningportaal.”

Primeur voor gemeenten
Het e-learningportaal wordt vanaf april 2017 bij externe trainingen ingezet. “Gemeenten hebben de primeur”, zegt Atse. “We ontwikkelen nu een verdiepende module over rechtmatigheid van zorg en fraude-indicatoren. Cliëntondersteuners en zorgconsulenten kunnen de stof uit de klassikale training herhalen en uitdiepen in de online leeromgeving. Cursisten delen daar ook ervaringen en casussen, waarover collega’s en ervaren huisbezoekers advies kunnen geven. Door de leeromgeving aantrekkelijk in te richten, stimuleren we een doorlopende persoonlijke ontwikkeling.”

Interesse in de combinatie van klassikale training en het e-learningportaal? Neem voor meer informatie contact op met Atse Kemper: atse.kemper@toetspraktijk.nl

Neem ook eens een kijkje op ons e-learningportaal voor een eerste indruk.