stijgende lijn in ontwikkeling

Waarom heeft Nederland de duurste langdurige zorg ter wereld?

In geen enkel land in wereld kost de langdurige zorg en ondersteuning zo veel als in Nederland. Ruim 4,5 procent van ons bbp wordt uitgegeven aan langdurige zorg. Dat blijkt uit SCP-cijfers en onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het Sociaal Cultureel Planbureau baseert zich op de dertien rijkste landen in Europa en Japan. De OESO beperkt zich tot de 34 meest ontwikkelde economieën ter wereld. Het is dus vrijwel zeker uit te sluiten dat minder ontwikkelde landen buiten de OESO meer uitgeven aan langdurige zorg.

De ToetsPraktijk verbaast zich hierover en zoekt uit hoe het komt dat Nederland de duurste langdurige zorg kent.

uitgave langdurige zorg

Relatief veel mensen in een instelling

In Nederland leven relatief gezien veel mensen in een instelling. Deze vorm van zorg is over het algemeen duurder dan zorg aan huis. Door de afschaffing van de verpleeghuizen is het aantal mensen in een instelling teruggelopen. Toch blijft het aantal aan de hoge kant in Nederland in vergelijking met de rest van de wereld. In de periode 2008 en 2015 is het aantal afgenomen van 158.000 naar 117.00. Daarnaast daalde tussen 1998 en 2015 het aandeel 80-plussers dat in een zorginstelling woont van 22% naar 13%.

Toenemende vergrijzing

In een sterk vergrijsde samenleving bestaat meer behoefte aan langdurige zorg en ondersteuning. Dat geldt ook voor Nederland, hoewel de vergrijzing in ons land minder hard gaat dan in andere landen (zie onderstaande grafiek). Dit verklaart dus niet waarom sommige veel sterker vergrijsde landen minder uitgeven aan langdurige zorg en ondersteuning.

toenemende vergrijzing

 

Verantwoordelijkheid overheid

Wat het wel kan verklaren, is de grote mate van afhankelijkheid van de overheid. In Nederland ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de overheid als het gaat om het zorgen van hulpbehoevenden. Uit het SCP-rapport Who Cares in Europe? blijkt echter dat Nederland het enige onderzochte land is dat langdurige zorg hoofdzakelijk de verantwoordelijkheid maakt van de overheid. Zie de tabel hieronder voor de verschillen.

verantwoordelijk overheid

Hoge zorgkwaliteit

Een andere oorzaak die wordt gegeven, gaat over de kwaliteit van de geleverde zorg in Nederland. Hoewel zorgstelsels zich maar moeilijk laten vergelijken, staat ons land hoog op de internationale lijsten van beste zorg. Het SCP benadrukt dat hoge kosten niet per definitie nadelig zijn. ,,Ze kunnen ook een weerspiegeling zijn van een hoog zorgniveau of een hoge kwaliteit van zorg. Dit gaat gepaard met een sterke voorkeur van de inwoners voor deze zorg.”

Blijft de zorg betaalbaar?

De Europese Commissie heeft Nederland in 2011 aangemaand om maatregelen voor de stijgende kosten van langdurige zorg te nemen. Volgens de commissie heeft Nederland meer dan andere Europese landen de zorg geformaliseerd. Ook leunt het daardoor minder op de goedkopere informele zorg van de familie. VWS-minister de Jonge benadrukt dat er al veel is gedaan de afgelopen jaren. Daarentegen erkent hij dat er nog veel moet gebeuren om het systeem op termijn betaalbaar te houden.