Is het klanthouderschap van zorgaanbieders voldoende uitgebouwd om signalen van fraude en onrechtmatigheid te herkennen bij pgb-aanvragen? Voor Marijke Wigboldus, beleidsadviseur Zorg van de gemeente Amsterdam, is door de fraudetraining bevestigd dat dit nog niet het geval is. ,,De zorgaanbieders, zoals MaDi en MEE, doen het eerste gesprek met cliënten bij een pgb-aanvraag in Amsterdam. De training maakte duidelijk dat dit klanthouderschap van zorgaanbieders meer ingezet kan worden om onrechtmatigheden vast te stellen. Dat is de belangrijkste les geweest.” 

Gebeurde dat nog niet? 

,,Ten dele. Waar helder is dat iemand in aanmerking komt voor pgb ontstaan geen problemen. Als er mogelijke fraude is bij pgb-aanvragen, dan voelen de cliëntondersteuners van MaDi en Mee zich snel onprettig in zo’n eerste gesprek. Het Indicatieadviesbureau Amsterdam levert na een tweede gesprek met de cliënt een dossier aan de gemeente, die een papieren controle uitvoert. Het  voorkomen van onrechtmatigheden begint echter al in het eerste gesprek bij de zorgaanbieder. Bij het oefenen van gesprekstechnieken tijdens de training werd duidelijk hoe ingewikkeld dat is voor maatschappelijk werkers.” 

Hoe bedoelt u dat? 

,,Of het pgb-geld terecht wordt betaald, is niet altijd eenvoudig om te objectiveren. Zeker niet voor een cliëntondersteuners van MaDi en MEE. Deze hulpverlener staat dichtbij de cliënt om samen de zorgbehoefte vast te stellen. Niet om fraude te herkennen en dat aan te kaarten. Onrechtmatigheden herkennen is ingewikkeld, zeker moedwillige fraude. Tijdens de training zei een cursist dat hij hier helemaal niet voor is opgeleid en vooral naast de cliënt wil staan. Dat geeft treffend weer waar er nog werk aan de winkel is. De trainer van de ToetsPraktijk, Marnix speelde daar overigens goed op in door te illustreren dat het een het ander niet uitsluit.” 

Kun je daar een voorbeeld van noemen? 

,,Het is in het belang van de cliënt om goed te toetsen of een pgb wel het meest geschikte instrument is bij een zorgbehoefte. Is iemand in staat dit te beheren of past iets anders beter? Dat is niet in het belang van de cliënt. De rol van de cliëntondersteuners  van MaDi en MEE is om te beoordelen of een pgb wel noodzakelijk is. Misschien is juist Zorg in Natura meer op zijn plaats en dus meer in belang van de cliënt.” 

Is dit besef nu meer ingedaald? 

,,Door de training is duidelijk geworden dat fraude onvoldoende op de radar stond bij de cursisten. Zo waren ze niet genoeg doordrongen dat zij ook als poortwachter moesten fungeren bij het herkennen van onrechtmatigheden. Er is door de ToetsPraktijk extra aandacht besteed aan gesprekstechnieken die bijdragen aan een betere dossieropbouw. Dat is als heel nuttig ervaren omdat duidelijk werd dat je ook als poortwachter een positief gesprek kunt voeren. Ook het verschil tussen fraude en onrechtmatigheid is goed over het voetlicht gebracht, waardoor de cursisten in hun stadsdeel de kennisdragers op dat gebied zijn.” 

Wat gaat er veranderen in Amsterdam? 

,,De training heeft ons bevestigd dat we het proces opnieuw aan het vormgegeven door het klanthouderschap te versterken. De eerste start is dat we op basis van de nieuwe ervaringen een heldere procesbeschrijving moeten overleggen aan de zorgverleners. Waar onze behoeften liggen op het gebied van het herkennen onrechtmatigheid en ook hoe daarmee om te gaan. Door de training weten we beter wat er voor nodig is om onrechtmatigheden beter te herkennen. Voor de cursisten is training over fraudesignalen en gesprekstechnieken heel nuttig geweest, maar ook confronterend. Hun rol bleek breder te zijn dan tot dusver gedacht. Het is aan de gemeente Amsterdam om dit helderder te krijgen. Daar gaan we de komende tijd hard mee aan de slag.”

Naam
: Marijke Wigboldus
Gemeente: Amsterdam
Functie: Beleidsadviseur Zorg

 

 

 

 

 

Meer weten?

Wilt u meer zicht krijgen hoe de fraudetraining in zijn werk gaat? Lees dan onze artikelenreeks of download hieronder onze brochure voor meer informatie over onze training. Wilt u een offerte aanvragen voor uw gemeente? Neem dan hier contact op.

Ik ga akkoord met het ontvangen van informatie en nieuwsberichten van de ToetsPraktijk.

 • Vraag hieronder de brochure aan door hieronder uw gegevens achter te laten;
  • Nr. 1: Artikel over fraudebestrijding als kerntaak van de ToetsPraktijk;
  • Nr 2: Interview met gemeente Rotterdam over leerproces bij hun medewerkers door de training;
  • Nr 3: Achtergrondverhaal over waarom de ToetsPraktijk speciaal voor gemeenten een training heeft ontwikkeld;
  • Nr.4: Interview met gemeente Amsterdam over de training van de ToetsPraktijk;
  • Nr. 5: Interview met trainer Marnix Willems over de inhoud van de training;
  • Nr. 6: Interview met cursist over de nut en noodzaak van een fraudetraining (in bewerking).