Vacatures

Medisch Adviseur met BIG-registratie

Functiedoel

Het toezien op de vakinhoudelijke kwaliteit van het werk van medewerkers binnen de functionele eenheid, zijnde huisbezoekers en backofficemedewerkers van de ToetsPraktijk. De Medisch Adviseur voert zorginhoudelijke controles uit op basis van opgeleverde huisbezoek-rapportages en adviseert de Manager Operations van de ToetsPraktijk met betrekking tot het volgen van protocollen en processen, dient als vraagbaak voor de huisbezoekers van de ToetsPraktijk en backoffice medewerkers op medisch inhoudelijk niveau in complexe casuïstiek en Monitort en communiceert actief over de wet- en regelgeving van zowel wijkverpleging Zvw als Wlz.

Taken

 • Zorginhoudelijk adviseren van de ToetsPraktijk inzake huisbezoek-rapportages, uitvoeringsprocessen en de uitvoerende collega’s. Daarnaast verantwoordelijk voor het analyseren van complexe casuïstiek;
 • Het handhaven van het medisch beroepsgeheim binnen de aan de Medisch Adviseur toegewezen functionele eenheid;
 • Zorgdragen voor de vakinhoudelijke kwaliteit van het werk van de toegewezen functionele eenheid;
 • Toezien op het gebruik van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens door medewerkers van de ToetsPraktijk
 • Actief monitoren en communiceren van relevante wet- en regelgeving Wijkverpleging Zvw en Wlz.
 • Beslissen met betrekking tot de inhoudelijke afhandelingen van geschillen;
 • Adviseren van de functionele eenheid bij complexe casuïstiek die niet binnen de protocollen kan worden afgewerkt;
 • Bewaken van de kwaliteit van de beslissingen van de functionele eenheid door steekproefsgewijs, in samenwerking met interne collega’s, het geleverde werk te beoordelen en de uitkomsten te rapporteren;
 • Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op het eigen vakgebied en onderhoudt hiertoe relevante contacten (eigen professioneel netwerk) met onder andere beroepsbeoefenaren werkzaam binnen het eigen vakgebied;
 • Fungeren als aanspreekpunt voor opdrachtgevers en functionarissen uit de ToetsPraktijk organisatie met betrekking tot zorginhoudelijke vraagstukken op eigen aandachtsgebieden.

Verantwoordelijkheden

 • De Medisch Adviseur is functioneel verantwoordelijk voor de functionele eenheid;
 • Vanuit ‘eigen keuken’ als terugval fungeren voor huisbezoekers en backoffice medewerkers (op grond van protocollen, casuïstiek en inhoudelijk advies);
 • Zwaarwegende adviserende rol richting beslissers met betrekking tot eigen aandachtsgebieden; Opereren als zelfstandig professional;
 • Steekproefsgewijs vanuit de functie een bijdrage leveren aan kwalitatieve verbetering;
 • Rekening houden met de specifieke protocollen van ieder proces binnen het project en aansluiting houding met wet- en regelgeving, met inbegrip van het definiëren van impact voor de werkzaamheden.
 • Zorgdragen voor ́state-of-the-art ́ kennis op eigen zorginhoudelijk/paramedische aandachtsgebied(en);
 • Persoonlijk verantwoordelijk voor de bewaking van geheimhouding van medische gegevens en de beoordeling van zorg aanvragen binnen de functionele eenheid.

Algemeen

 • Niet leidinggevend, maar wel eindverantwoordelijk voor handelen van collega’s;
 • Draagt kernwaarden van de ToetsPraktijk en de eigen functie uit naar opdrachtgevers en collega’s;
 • Staat open voor feedback en geeft zelf ook duidelijke en tijdige feedback;
 • Neemt eigenaarschap en voert eigen regie over taken en verantwoordelijkheden;
 • Zorg voor een correcte en tijdige oplevering van gemaakte afspraken;
 • Werkt effectief samen met collega’s en benut beschikbare kennis, ervaring en informatie binnen de organisatie.

Resultaatgebieden (KPI)

 • Klanttevredenheid (klantwens overtreffen)
 • Goede waardering over adviezen en protocollen
 • Controleverslagen van materiële controles

Kerncompetenties

 • Ondernemend
 • Betrouwbaar
 • Klantgericht

Functiegerichte competenties

 • Communiceren
 • Analyseren
 • Netwerken
 • Samenwerken
 • Vakkundig
 • Visie

Kennis

 • Afgeronde opleiding HBO verpleegkundige;
 • BIG-geregistreerd;
 • Kennis van de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet;
 • Werkervaring als wijkverpleegkundige is een pré;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

Wat bieden wij?

De ToetsPraktijk is een jonge dynamische organisatie waarin kwaliteit en een snelle klantgerichte dienstverlening centraal staat. Je werkt met enthousiaste ambitieuze collega’s in een persoonlijke en open bedrijfscultuur met directe communicatielijnen. Je vervult een uitdagende functie, op basis van flexibele voorwaarden, waarin ontwikkeling in de vorm van o.a. opleiding en coaching wordt gewaarborgd.

Interesse?

Richt dan je sollicitatie aan Wouter Schulte. wouter.schulte@toetspraktijk.nl of neem voor meer informatie telefonisch contact op.

Share
Close