Projectleider Richard Gerrits: ‘We geven gemeenten snel managementinformatie en inzicht in rechtmatigheid van pgb’s’.

Richard Gerrits werkt voor de ToetsPraktijk als projectleider rechtmatigheid pgb Wmo. “Binnen drie of vier weken geven we gemeenten inzicht in de rechtmatigheid, doelmatigheid en kwaliteit van geleverde zorg.” Wat doet de projectleider? Een kijkje achter de schermen.

De ToetsPraktijk voert huisbezoeken uit met ervaren zorgprofessionals, om de doelmatigheid en rechtmatigheid van zorg in beeld te brengen. Dat gebeurt in snelle maatwerktrajecten. Bijvoorbeeld als er vanuit de accountant een acute behoefte is bij het opstellen van de jaarrekening. Richard: “Als projectleider ben ik de smeerolie tussen opdrachtgever, huisbezoekers en de backoffice. In een dag tijd kan er een hoop gebeuren; helder communiceren is cruciaal om de vereiste output tijdig en zorgvuldig te leveren.”

 

‘Helder communiceren is cruciaal.’

 

Dagelijks contact
Richard overlegt elke dag met de huisbezoekers over hun bevindingen. Ook met de opdrachtgever heeft hij veel contact. “Door snel met elkaar te schakelen, gaat er geen tijd verloren”, zegt hij. “Ik zit er ook bovenop dat we gegevens tijdig ontvangen van de gemeenten; elke gemeente heeft eigen standpunten en beleid. Ik verdiep me daarin, zodat onze werkwijze naadloos aansluit op de lokale situatie. Ik heb veel gewerkt voor de overheid, dus ik spreek de taal van gemeenten.”

Planningen en rapportages
De maatwerktrajecten van de ToetsPraktijk zijn gestoeld op een strakke planning, om aan te sluiten bij het proces van de jaarrekening. Richard houdt het overzicht en zorgt dat opdrachtgevers via weekrapportages op de hoogte zijn van de uitvoering. Daarnaast verzorgt hij de tussenevaluatie en de eindevaluatie – zowel intern met de projectgroep als extern met de klant. “De snelheid waarmee dingen gebeuren, krijgen we vaak terug als compliment.”

 

‘Elke gemeente heeft eigen standpunten en beleid.’

 

Flexibiliteit
Richard werkt als zelfstandig professional voor de ToetsPraktijk. “Ik heb de ToetsPraktijk leren kennen als een jong en dynamisch bedrijf dat een maatschappelijke behoefte vervult”, zegt hij. “De bedrijfsvoering gebeurt voornamelijk digitaal – dus groen – en ik zie een grote flexibiliteit. Er heerst geen 9-tot-5-mentaliteit; de huisbezoekers maken vaak ’s avonds hun rapportages en staan de volgende ochtend alweer in de startblokken voor de huisbezoeken. Met zijn allen gaan we voor het beste resultaat.”

Goed gefixt
Voor Richard is de klant koning. “Elke opdrachtgever heeft een bepaalde behoefte. Het is onze taak om die te vervullen. De projectgroep zet zich voor de volle 100% in, zodat we in de eindevaluatie kunnen zeggen: dat hebben we weer goed gefixt met elkaar. En dan gaan we een cola drinken.”

Lees ook Steekproef geeft gemeenten zicht op zorg in natura