De ervaring en expertise van de ToetsPraktijk komt voort uit volumeopdrachten in twee marktsegmenten: de gemeenten enerzijds en de zorgverzekeraars en zorgkantoren anderzijds. Vanuit deze opdrachten is de ToetsPraktijk uitgegroeid tot de expert in het verschaffen van inzicht in zorg.

Samenwerken met de ToetsPraktijk zorgt voor een optimalisatie van uw eigen proces, waardoor u beter in staat bent om gerichter te sturen op kwaliteit met een positief financieel resultaat als gevolg.

Ons uitgangspunt is om de belasting van uw organisatie tot een minimum te beperken. Automatiseringssystemen voldoen uiteraard aan de geldende privacy wet- en regelgeving en voorzien in alle regelgevingen op het gebied van cybersecurity. Kennis over toekomstige wet- en regelgeving wordt gegarandeerd door continue opleiding en coaching van onze eigen medewerkers.

Share