Hoopvol en zorgelijk: nog nooit zoveel zorgfraude bewezen als in 2017

Het totaal aan vastgestelde zorgfraude is in 2017 met bijna de helft toegenomen in vergelijking met het jaar ervoor. Het totale fraudebedrag is opgelopen van 18,9 miljoen naar ruim 27 miljoen euro. Ook het gemiddelde frauduleuze bedrag wordt hoger. Waar het in 2016 nog om zo’n 60 duizend euro ging, daar bedroeg afgelopen jaar bijna 87 duizend euro. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De ToetsPraktijk vindt de almaar toenemende zorgfraude zorgelijk, maar de betere samenwerking in fraudeonderzoeken stemt hoopvol.

Meer fraude of meer vastgestelde fraude?

De zorgverzekeraars hebben in 2017 in totaal 1146 fraudeonderzoeken afgerond. In 311 gevallen werd er fraude vastgesteld met een totaal van 27 miljoen euro. Dat is acht miljoen euro meer dan het jaar ervoor. In 2013 bedroeg het totaal vastgestelde zorgfraude ruim 9 miljoen euro. De cijfers betekenen niet dat er afgelopen jaar drie keer zoveel fraude is gepleegd, laat Zorgverzekeraars Nederland desgevraagd weten. ,,De fraude is wel toegenomen, maar de stijging is met name te verklaren door betere samenwerking tussen de ketenpartners”, aldus Koen Venekamp van ZN. ,,Dat is dus wel positief om vast te stellen.”

Uit de diagram hieronder blijkt dat bijna driekwart van het in 2017 vastgestelde fraude bedrag is gepleegd door zorgaanbieders (77%). Bij verzekerden en pgb-budgethouder (12%) ligt dit percentage veel lager. Zorgaanbieders en verzekerden die gezamenlijk de fraude hebben gepleegd, nemen 6 procent voor hun rekening.

Horizontaal toezicht is verstevigd

Sinds 2016 wordt er flink geïnvesteerd in horizontaal toezicht. In plaats van gegevensgerichte controle achteraf werken zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen om de rechtmatigheid van zorgdeclaraties in processen aan de voorkant te borgen. Van Holst: “Zorgaanbieders krijgen daarmee meer zekerheid over de juistheid van declaraties, dat zorgt voor administratieve lastenverlichting. En zorgverzekeraars kunnen hun verzekerden sneller inzicht geven in hun zorgnota’s”. In de wijkverpleging constateren zorgverzekeraars juist een forse toename in het aantal afwijzingen vooraf en terugvorderingen achteraf.

372 miljoen teruggevorderd

In totaal vorderden de zorgverzekeraars 372 miljoen euro terug onterecht gedeclareerde zorg door controle achteraf. Dat gebeurt voor een groot deel op basis van fraudesignalen, die explosief stegen in het afgelopen jaar. De zorgverzekeraars betaalden dus in eerste instantie die 372 miljoen euro uit, waarna er vervolgens werd geconstateerd dat de declaratie toch niet juist is. Er is sprake van fraude als regels bewust worden overtreden met financieel voordeel. In de meerderheid van de gevallen is er echter sprake van fouten door onbewust gedrag en dus niet van fraude.

“Hoe accurater de declaraties van zorgaanbieders, hoe meer geld daadwerkelijk kan worden besteed aan zorg”, zegt algemeen directeur Petra van Holst van ZN. De directeur legt hierbij ook een verantwoordelijkheid neer bij de cliënten zelf bij het controleren van de declaraties. Van Holst: “Neem contact op met je zorgverzekeraar als je twijfels hebt over een nota.”

Kwart van vastgestelde fraude met pgb’s, wijkverpleging ruim acht procent

Fraude met pgb’s maakt met 6,1 miljoen euro, zo’n 23 procent uit van het totaal gefraudeerde zorgbedrag. Hoewel dit een groot deel van de vastgestelde fraude betreft, benadrukt ZN in haar rapport dat dit zowel een absolute als percentuele daling is in vergelijking met voorgaande jaren.  Binnen de wijkverpleging gaat het om 2,2 miljoen euro van de 27 miljoen in totaal.

Meer weten?

Wilt u meer zicht krijgen hoe de fraudetraining in zijn werk gaat? Neem dan hier contact op.

Ik ga akkoord met het ontvangen van informatie en nieuwsberichten van de ToetsPraktijk.

 • Zie hieronder alle verhalen over de fraudetraining van de ToetsPraktijk
  • Nr. 1: Artikel over fraudebestrijding als kerntaak van de ToetsPraktijk;
  • Nr 2: Interview met gemeente Rotterdam over leerproces bij hun medewerkers door de training;
  • Nr 3: Achtergrondverhaal over waarom de ToetsPraktijk speciaal voor gemeenten een training heeft ontwikkeld;
  • Nr.4: Interview met gemeente Amsterdam over de training van de ToetsPraktijk;
  • Nr. 5: Interview met trainer Marnix Willems over de inhoud van de training;
  • Nr. 6: Interview met cursist over de nut en noodzaak van een fraudetraining.