Kennisbijeenkomst rechtmatigheid

 

Zekerheid over de uitgaven binnen de Wmo en Jeugdwet

De ToetsPraktijk voert sinds eind 2016 onderzoek uit voor gemeenten waarin de rechtmatigheid van de geleverde ondersteuning wordt getoetst.

De bevindingen uit deze onderzoeken worden door de gemeenten gebruikt ten behoeve van de accountantsverklaring. Met deze onderzoeken wordt de onzekerheid over de bestedingen binnen de Wmo en Jeugdwet weggenomen.

We zijn nu 2 jaar en ruim 20 onderzoeken verder en de inrichting voor de controle 2018 staat voor de deur. Graag delen wij met u onze resultaten over de uitgevoerde onderzoeken en lichten we onze controlemethodiek aan u toe. Ook horen we graag uw visie op de controle van de bestedingen in het sociaal domein.

Nu onze rondetafelbijeenkomsten betreffende rechtmatigheid achter de rug zijn stellen wij hierbij onze documenten vrij aan u beschikbaar, te weten:

Klik voor de Whitepaper landelijke resultaten Wmo/Jeugdwet

Klik voor de presentatie rondetafelbijeenkomsten rechtmatigheid

Klik voor het verslag rondetafelbijeenkomsten rechtmatigheid

 

Drie interessante conclusies die uit de onderzoeken en uit de bijeenkomsten naar voren zijn gekomen:

  • De winst valt te halen aan de voorkant. Door goed en helder beleid, pgb-vaardigheidseisen en -toetsing. Denk ook aan kwaliteitseisen aan de zorgaanbieder en een professionele toegang gesteund door beleid en door de interne inrichting van het toezichthouderschap.
  • De financiële rechtmatigheid (prestatielevering) ligt binnen de zorg in natura, niet hoger dan binnen het pgb
  • Voer controles uit gedurende het jaar in plaats van een achterafcontrole. Maak het onderdeel van je interne beheersing. Zo kun je tijdig bijsturen indien nodig en kan je het percentage onrechtmatigheid verlagen door adequaat opvolging te geven aan je bevindingen.

 

Heeft u naar aanleiding van deze conclusie en mail nog vragen of wenst u verdere informatie, dan kunt u contact opnemen met lucas.lemmens@toetspraktijk.nl of  ons telefoonnummer 085 – 210 57 00

 

Close