Gemeenten

 

Gemeenten

Is de ondersteuning vanuit de Wmo- en Jeugdwet rechtmatig besteed? En is deze ook doelmatig geleverd?

Deze twee vragen maken onderdeel uit van ons DNA. Al jaren voert de ToetsPraktijk voor gemeenten diverse soorten onderzoeken uit om juist die twee belangrijke vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. De ToetsPraktijk biedt voor gemeenten dienstverlening op maat.

Hoe beoordeelt u de rechtmatigheid, doelmatigheid en kwaliteit van zorg? Waarnemingen bij de cliënt ter plaatse zijn onmisbaar.

Hogere rechtmatige en doelmatige zorgondersteuning vanuit de Wmo- en Jeugdwet voor uw burgers, daar is het ons om te doen. Onafhankelijke huisbezoeken geven u inzicht in de bestedingen en kwaliteit van de geleverde zorg. Tevens legt dit een fundament voor goedkeuring van de jaarrekening.

Diverse onderzoeken

Onze ervaring leert dat waarnemingen bij de cliënt ter plaatse onmisbaar zijn om de hoogste kwaliteit te leveren. Of het nu gaat om huisbezoeken binnen Zorg in Natura (ZIN), rechtmatigheidscontroles, of om onderzoek van zorgaanbieders naar pgb’s en ZIN. Met een vragenlijst op maat krijgt uw gemeente inzicht in de cliëntsituatie, alsook in de kwaliteit en bestedingen van de geleverde ondersteuning. Door onze projectmatige manier van werken zijn we snel en flexibel. U krijgt een maatwerkoplossing waarbij wij u volledig ontzorgen. Dit doen we door onze vragenlijsten op maat af te stemmen.

Wij voeren voor u steekproefsgewijs huisbezoeken uit:
Rechtmatigheidsonderzoek vanuit de Wmo- en Jeugdwet
Huisbezoeken Zorg in Natura
• Onderzoek zorgaanbieders (pgb’s en ZIN)
Detachering tbv onderzoeken/ huisbezoeken
Kwaliteitsmonitor Wmo en Jeugd (ZIN)

Kwaliteit

De ToetsPraktijk staat voor kwaliteit. We investeren in mensen, zodat talenten tot hun recht komen. Onze huisbezoekers worden continu bijgeschoold via trainingen, intervisies, evaluaties en opleidingen. Wet- en regelgeving verandert voortdurend en ook online is steeds nieuwe kennis beschikbaar. Denk aan gespreksvoering of rechtmatigheid van zorg. De klassikale kennisoverdracht maakt plaats voor een E-learning module. De kennis uit deze E-learning modules wordt vervolgens actief toegepast en getraind middels discussies, cases, opdrachten en rollenspellen. Door middel van E-learning voorzien wij onze huisbezoekers van up-to-date kennis en vaardigheden.

Interesse?
Werkt uw gemeente nog niet samen met de ToetsPraktijk? Neem contact op met onze adviseurs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Close