Volop in de media: 53% van de gemeenten kreeg voor de jaarstukken van 2015 geen goedgekeurde verklaring van de accountant voor rechtmatigheid. Zo kopte ook Binnenlands Bestuur in november: helft jaarrekeningen gemeenten niet oké.

De meest voorkomende oorzaak ligt volgens de onderzoekers in het sociaal domein. Daar vormt zorg in natura de grootste component binnen het totaal aan geconstateerde fouten en onzekerheden: 57%. Daarnaast vormen pgb’s circa 33% van het totaal aan fouten. Een vraag die veel gemeenten nu hebben is: hoe krijgen we inzicht in de rechtmatige besteding van pgb’s?

Steekproef van de ToetsPraktijk
Gemeenten kunnen de ToetsPraktijk inschakelen om een steekproef uit te voeren. Met de resultaten krijgt de gemeente inzicht in de rechtmatigheid van de geleverde zorg in het pgb-domein. Komen er onrechtmatigheden aan het licht? Dan kan de gemeente vervolgstappen ondernemen.

Inzicht in de afgesproken zorgprestatie
“Tijdens huisbezoeken aan cliënten gaan wij na of de zorg rechtmatig is geleverd”, zegt Lucas Lemmens, accountmanager gemeenten bij de ToetsPraktijk. “In de voorbereiding op het huisbezoek en tijdens het gesprek wordt de administratie van de cliënt beoordeeld. Hierbij gaan we na of de documenten administratief correct zijn en of de geleverde zorg overeenkomt met wat administratief is vastgelegd. Uit huisbezoeken maken we meer op dan uit de papieren werkelijkheid. We zien de cliënt en we vragen door over bepaalde aspecten. Bijvoorbeeld: is de afgesproken zorgprestatie wel echt geleverd?” De resultaten uit de steekproef kunnen worden geëxtrapoleerd naar de totale pgb-populatie. Zo kan een gemeente een uitspraak doen over de rechtmatigheid van het gehele pgb-budget in de Wmo en Jeugdwet.

 

Zorg in natura met 57% grootste component binnen fouten in jaarstukken

 

Snel en doeltreffend onderzoek
Tijdens de huisbezoeken kijkt de ToetsPraktijk of de inhoud van declaraties, zorgovereenkomsten, zorgplan en afgegeven beschikking overeenkomen. Lucas: “Vanuit onze ervaring met huisbezoeken voor zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten, weten wij precies wat erbij komt kijken. Voor veel gemeenten is dit een nieuwe manier van toetsen. Wij ontzorgen hen door het hele traject uit te voeren. Van voorbereiding tot oplevering van de rapportage. Door onze ervaring kunnen wij het hele onderzoek snel en flexibel inrichten.”

Vervolgacties
Als wordt aangetoond dat pgb’s niet rechtmatig zijn besteed, dan kunnen gemeenten vervolgacties uitzetten. Ze kunnen bijvoorbeeld met budgethouders in gesprek gaan over wat er is geconstateerd. Door de ToetsPraktijk in te schakelen laten gemeenten ook zien dat ze ermee bezig zijn: ze sluiten hun ogen niet voor problemen met pgb’s en voeren hun maatschappelijke opdracht nauwgezet uit.

Cliënten voorop
Lucas: “Via onze steekproef zien gemeenten snel concrete resultaten zonder de ambtelijke capaciteit in de uitvoering te belasten.” De ToetsPraktijk toont de rechtmatigheid aan, en brengt ook de doelmatigheid en kwaliteit van zorg in kaart. “Dat is minstens zo belangrijk. Uiteindelijk gaat het erom dat cliënten goede zorg ontvangen en op de juiste manier worden geholpen.”

Ook meer inzicht verkrijgen in Wmo-gelden? Lees dan ook het artikel: gemeenten en de ToetsPraktijk trekken samen op.