Inzicht in besteding Wmo-gelden

Gemeenten zoeken manieren om meer zicht te krijgen op de besteding van Wmo-gelden en kwaliteit. En terecht: inzicht is hard nodig. Want toen in 2015 veel zorgcliënten overgingen naar de gemeenten, zagen dubieuze bureautjes hun kans schoon. Ze probeerden opnieuw een voet tussen de deur te krijgen bij kwetsbare cliënten. Hoe krijgt een gemeente inzicht in de doelmatigheid van zorg?

 
Het schrikbeeld van veel gemeenten om negatief in het nieuws te komen, werd in 2016 bijna werkelijkheid in Zuidoost Brabant: nieuws over frauduleuze zorgpraktijken van een lokale aanbieder haalde de dagbladen. Dankzij adequaat optreden van een gemeente in Zuidoost Brabant, ontvingen de gedupeerde cliënten snel weer goede zorg en bleef het imago van de gemeente intact.

Gemeente en de ToetsPraktijk slaan handen ineen
Lucas Lemmens, accountmanager gemeenten bij de ToetsPraktijk, vertelt: “Via zorgkantoor CZ – één van onze opdrachtgevers – benaderde een gemeente uit Zuidoost Brabant ons. Er waren signalen binnengekomen over een zorgaanbieder die bij CZ al op het netvlies stond vanwege recente onderzoeken en een succesvolle rechtszaak. Na 2015 probeerde deze aanbieder opnieuw actief te worden, maar nu binnen de Wmo. En omdat cliënten keuzevrijheid hebben, lukte dat in eerste instantie ook.” Deze gemeente stak er een stokje voor, ondersteund door de ToetsPraktijk.

 

‘Administratieve controle van de rechtmatigheid van zorg is niet genoeg.’

 

Samen naar cliënten
Handhavers van de gemeente vormden koppels met huisbezoekers van de ToetsPraktijk. In duo’s bezochten zij cliënten thuis. “Onze huisbezoekers beoordelen de kwaliteit van zorg vanuit hun inhoudelijke deskundigheid”, zegt Lucas. “Dankzij deze expertise beschikte de gemeente over voldoende argumenten en gefundeerde dossiers tegen de betreffende zorgaanbieder. Daardoor werd de gemeente in het gelijk gesteld door de rechtbank: cliënten kunnen hun pgb niet meer besteden aan deze aanbieder.”

 
Papieren werkelijkheid zegt niet alles
Door samen te werken met de ToetsPraktijk zorgen gemeenten voor professionele handhaving waarbij de klantbeleving centraal staat. De gemeente laat daarmee zien dat ze alles doet om te voldoen aan de zorgplicht voor haar inwoners.

“Een administratieve controle van de rechtmatigheid van zorg is niet genoeg”, zegt Lucas. “De papieren werkelijkheid ziet er heel anders uit dan de realiteit van cliënten. Als je huisbezoeken laat afleggen door mensen met inhoudelijke kennis van de zorg, krijg je met ondersteuning van een gevalideerde vragenlijst inzicht in de kwaliteit. Door kwalitatieve informatie en statistische data te verbinden, kun je als gemeente zorgaanbieders met elkaar vergelijken en heb je meteen input voor gesprekken met de aanbieders. Zodat je weet waar je het over hebt als het gaat om de vraag: hoe leveren we goede, doelmatige zorg aan Wmo-cliënten?”

 

‘We trekken samen op, met een gezamenlijk doel: goede zorg.’

 

Samen optrekken als team
“We trekken echt samen op, als team met een gezamenlijk doel: goede zorg. Wij brengen onze deskundigheid binnen bij gemeenten, en medewerkers van de gemeente vergroten daarmee hun expertise”, zegt Lucas. “Vanuit onze ruime ervaring bieden we een totaaloplossing om de doelmatigheid van zorg in kaart te brengen en onrechtmatigheden voor te zijn. Onze huisbezoekers zijn inhoudelijke experts, omdat zij veelal een zorgachtergrond hebben en geaccrediteerd zijn. Voor ons staat de cliënt centraal: de gesprekken moeten resultaat opleveren maar vooral ook een dialoog zijn. De manier waarop wij ons werk doen, heeft direct een positieve invloed op het imago van de gemeente en tegelijkertijd bouwen de eigen medewerkers steeds meer ervaring op.”

 
Meer weten?
Neem contact op met Lucas Lemmens, accountmanager gemeenten. Bel (085) 21 05 700 of mail naar info@toetspraktijk.nl.

 
Nieuw aanbod:
steekproef om kwaliteit in beeld te brengen
Laagdrempelig gebruikmaken van diensten van de ToetsPraktijk: lees meer in de presentatie totaaloplossing gemeentemarkt.

Ik geef toestemming aan de ToetsPraktijk om mij mailings toe te sturen: