Gemeenten in Nederland worden steeds schuwer om persoonsgebonden budgetten toe te kennen aan hulpbehoevenden. De ToetsPraktijk maakt zich grote zorgen over de autonomie van goedwillende cliënten en de toekomst van het pgb. ,,De goeden mogen niet de dupe worden van fraudeurs”, aldus Teun van der Linden, directeur van de ToetsPraktijk. ,,Fraudeurs zetten de bijl aan de wortel van dit prachtige systeem. Zij moeten worden aangepakt, zonder de toegankelijkheid van het systeem op de helling te zetten.” 

Scherpe daling aantal pgb’s 

De Sociale Verzekeringsbank laat weten dat het afgelopen jaar acht procent minder pgb’s zijn afgegeven. Vergeleken met 2015 komt de daling uit op maar liefst 27 procent. Duidelijk is dat hierdoor het zorgideaal van autonomie voor hulpbehoevende steeds verder in het nauw komt. Fraudegevallen maken gemeenten kopschuw in het afgeven van een persoonsgebonden budget. Zo werd vorige maand bekend dat twee Utrechtse broers 6 miljoen euro aan zorggeld hadden weggesluisd. Van der Linden: ,,Een sterkte focus op fraudebestrijding aan de voorkant bij gemeenten kan dit soort uitwassen voorkomen. Waakzaamheid op fraude en onrechtmatigheden zijn essentieel voor de toekomstbestendigheid van het systeem. Gemeenten spelen hierin een cruciale rol.” 

Zwaardere eisen 

Van een ontmoedigingsbeleid is officieel geen sprake in de meeste gemeenten, maar de cijfers laten echter een ander beeld zien. De daling is deels toe te schrijven aan zwaardere eisen voor de toekenning van een pgb. Wie niet meer in staat is alle regels te doorgronden, krijgt steeds vaker geen pgb meer maar zorg in natura. ,,Dit laat zien dat dus ook goedwillenden cliënten die met hulp van een familielid of professional buiten de boot vallen. Waar het vroeger relatief eenvoudig was om een pgb te beheren, daar is het tegenwoordig een complexe puzzel”, benadrukt Van der Linden. ,,In plaats daarvan zouden gemeenten sterker moeten inzetten op het herkennen van onrechtmatigheden en fraude.” 

Fraudeaanpak aan de voorkant 

De ToetsPraktijk gelooft dat het inzetten op fraudebestrijding beter is dan de toegankelijkheid van het systeem te beperken. Het wordt steeds ingewikkelder om een pgb te beheren, waardoor meer en meer mensen buiten de boot vallen. De patiënt moet zich niet schikken naar de zorg, maar de zorg naar de patiënt. Om dat principe te beschermen is inperking van de toegankelijkheid niet de juiste weg. Strengere regels voor zorgaanbieders in combinatie met kwalitatieve fraudetrainingen voor gemeenteambtenaren filteren de rotte appels vooraf al uit het systeem. Zonder de goedwillende hulpbehoevende daarbij te raken zoals nu gebeurd gelet op de scherpe daling.  

De gemeente als poortwachter 

Almere kende een afname van pgb’s van veertig procent omdat veel zorgdiensten nu via de reguliere zorg gaan. Enschede stopt met het de afgifte van pgb’s voor beschermd wonen, ook dat gaat via de reguliere zorg. Dit heeft als gevolg dat het zorgkantoor en de gemeenten weer bepalen welke hulp iemand krijgt. Hoewel de kans op misbruik van zorggeld kleiner wordt, geldt datzelfde voor de autonomie in het bestaan van de goedwillende cliënten. Van der Linden: ,,De fundamentele gedachte achter het pgb-systeem komt daarmee in gevaar.”  

De fraudetraining van de ToetsPraktijk zorgt voor een hoger fraudebewustzijn bij gemeenteambtenaar, actief in de Wmo. Wilt u meer informatie, vraag dan vrijblijvend onze brochure aan of lees onze andere artikelen over fraude met pgb’s.  

Meer weten?

Wilt u meer zicht krijgen hoe de fraudetraining in zijn werk gaat? Lees dan onze artikelenreeks of download hieronder onze brochure voor meer informatie over onze training. Wilt u een offerte aanvragen voor uw gemeente? Neem dan hier contact.

 • Vraag hieronder de brochure aan door hieronder uw gegevens achter te laten;
  • Nr. 1: Artikel over fraudebestrijding als kerntaak van de ToetsPraktijk;
  • Nr 2: Interview met gemeente Rotterdam over leerproces bij hun cursisten na de training;
  • Nr 3: Achtergrondverhaal over waarom de ToetsPraktijk speciaal voor gemeenten een training heeft ontwikkeld;
  • Nr.4: Interview met gemeente Amsterdam over de training van de ToetsPraktijk;
  • Nr. 5: Interview met trainer Marnix Willemns over de inhoud van de trainer;
  • Nr. 6: Interview met cursist over de nut en noodzaak van een fraudetraining (in bewerking).