Komt het geld van de persoonsgebonden budgetten (pgb) goed terecht en letten we genoeg op fraude? Danielle van Seventer, hoofd Wmo-projecten van de gemeente Rotterdam, dacht dat dit beter kon. Meer inzicht in pgb-besteding, minder onzekerheid in de jaarrekening en beter begrip van fraude onder de medewerkers deed haar bij de fraudetraining van de ToetsPraktijk uitkomen.

,,Ik merkte bij ons in de organisatie dat de kennis en kunde omtrent fraude te beperkt was. Begrippen als onrechtmatigheid en fraude werden inwisselbaar gebruikt. Als iets onrechtmatig is, betekent niet dat er gefraudeerd wordt. De gemeente Rotterdam kon meer expertise op dit gebied in relatie tot persoonsgebonden budgetten gebruiken. Door de gedecentraliseerde Wmo-taken staan gemeenten voor ingewikkelde taken waar veel geld mee is gemoeid. Fraude en onrechtmatige besteding gaat ten koste van de mensen die de zorg echt nodig hebben. In het gesprek met Teun (de ToetsPraktijk-directeur Van der Linden red.)  raakte ik overtuigd dat er winst te behalen is in fraudetraining van de medewerkers.

Hoe is de fraudetraining bevallen van de ToetsPraktijk?

,,Het duidelijk maken van je positie als consulent, het openen van een gesprek en het professioneel wijzen op een niet-pluisgevoel klinkt misschien basaal, maar is cruciaal in de beoordeling. Dat komt allemaal terug in de training, dat maakt mij enthousiast. In totaal hebben vier groepen Wmo-consulenten de fraudetraining gevolgd. Qua gespreksvaardigheden met cliënten zijn hele grote stappen gezet. Ook als het gaat om het herkennen van en omgaan met niet-pluisgevoelens. Er kan tijdens zo’n gesprek sprake zijn van onrechtmatigheden of vermoedens van fraude. Het is niet eenvoudig om daar dan op professionele wijze mee om te gaan, omdat het gesprek ingewikkelder wordt. Onze Wmo-adviseurs kunnen hier nu veel beter mee omgaan.”

Welk aspect van de training heeft daaraan bijgedragen?

,,Na een theoretisch gedeelte maakte de trainer Marnix de toepassing heel concreet met voorbeelden uit de praktijk en signalen die door de cursisten van te voren waren doorgegeven. Deze werden met een professionele acteur geoefend en achteraf besproken. De cursisten hebben dat als waardevol ervaren. Evenals het kunnen meelopen met de huisbezoekers van de ToetsPraktijk in het kader van Wlz voor zorgkantoren. Op die manier konden onze Wmo-consulenten in de praktijk zien hoe gesprekken thuis over rechtmatigheid en doelmatigheid van geleverde zorg in zijn werk gingen. Dat is een voorbeeld van het maatwerk wat we graag wilden.”

Op welke vlakken bestond behoefte aan maatwerk?

,,Naast gespreksvaardigheden en fraudeherkenning hadden wij behoefte aan het inzichtelijk maken van de rechtmatigheid van de besteding van Wmo-gelden voor de jaarrekening. Dankzij de voorbereidingsgesprekken met de projectleider van de ToetsPraktijk was heel duidelijk waar de behoefte in Rotterdam lag. Daar is goed op ingespeeld tijdens de training met een op maat gesneden pakket. In de training is heel concreet ingegaan hoe onze consulenten daar in hun werk rekening mee kunnen houden. Precies wat we graag wilden. Daarom ben ik ook zo positief.”

In de training is heel concreet ingegaan hoe onze consulenten daar in hun werk rekening mee kunnen houden. Precies wat we graag wilden.

Wat is er precies veranderd in Rotterdam na de training?

,,Onze consulenten zijn pgb-specialisten geworden. Vaak hebben zij een zorgachtergrond waardoor ze dichtbij de cliënt staan, maar hebben ook een rol als gemeenteambtenaar in het herkennen van onrechtmatigheden. Dat was voorafgaand aan de fraudetraining niet altijd even helder. Door een beter begrip van fraude, rechtmatigheid, gesprekstechnieken en pgb-beleid, zijn zij specialisten inzake persoonsgebonden budgetten geworden. Eerst deden ze hun beoordelingswerk meer ad hoc. Nu is het besef er veel meer waarom die gesprekken zo belangrijk zijn.”

In Rotterdam geloof ik er heilig in dat de fraudetraining veel heeft gedaan voor onze cursisten.

Wat kan er beter in de training?

,,Onze cursisten hadden hun reflectieverslagen niet gemaakt voor de terugkomdag. Dat is achteraf bezien zonde, omdat er dan meer uit de intervisiedag was gekomen. De trainer Marnix was er niet blij mee. Maar ga vooral zo door met jullie fraudetraining, want gemeenten kunnen jullie expertise goed gebruiken tijdens gesprekken voor pgb-aanvragen. In Rotterdam geloof ik er heilig in dat de fraudetraining veel heeft gedaan voor onze cursisten. Het zijn niet voor niets pgb-specialisten geworden in onze gemeente.”

Naam: Danielle van Seventer
Gemeente: Rotterdam
Functie: Hoofd Wmo-projecten

Meer weten?

Wilt u meer zicht krijgen hoe de fraudetraining in zijn werk gaat? Lees dan onze artikelenreeks of download hieronder onze brochure voor meer informatie over onze training. Wilt u een offerte aanvragen voor uw gemeente? Neem dan hier contact op.

Ik ga akkoord met het ontvangen van informatie en nieuwsberichten van de ToetsPraktijk.

 • Zie hieronder alle verhalen over de fraudetraining van de ToetsPraktijk
  • Nr. 1: Artikel over fraudebestrijding als kerntaak van de ToetsPraktijk;
  • Nr. 2: Interview met gemeente Rotterdam over leerproces bij hun medewerkers door de training;
  • Nr. 3: Achtergrondverhaal over waarom de ToetsPraktijk speciaal voor gemeenten een training heeft ontwikkeld;
  • Nr. 4: Interview met gemeente Amsterdam over de training van de ToetsPraktijk;
  • Nr. 5: Interview met trainer Marnix Willems over de inhoud van de training;
  • Nr. 6: Interview met cursist over de nut en noodzaak van een fraudetraining.