Fraudetraining Wmo

Na vier jaar huisbezoeken uitgevoerd te hebben weet de ToetsPraktijk wat er allemaal misgaat met zorggeld binnen de Wmo. Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars willen terecht meer controle zodat het zorggeld daadwerkelijk aan zorg wordt besteed. De overheid wil het zorgstelsel betaalbaar houden en de onderlinge solidariteit behouden. Fraude ondergraaft dat allebei. De ToetsPraktijk wil daarom de besteding van het zorggeld zo inzichtelijk mogelijk maken. Vanuit jarenlange ervaring met het voeren van gesprekken waar we te maken hebben met fraude, zijn we specialist geworden. Vanuit dit specialisme, hebben we de fraudetraining Wmo ontwikkeld.

Fraude met persoonsgebonden budgetten binnen de Wmo

Al in 2011 bracht de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst een onthutsend rapport uit over fraude met persoonsgebonden budgetten. Het ging al vele jaren terug en de opsporingsdiensten stonden vrij machteloos. Latere mediaberichtgeving van luxueuze vakanties betaald met pgb-geld maakte de problematiek bekend bij het grote publiek. Binnen de Wmo ondervinden dagelijks dat persoonsgebonden budgetten gevoelig blijven voor fraude. Wmo-consulenten van gemeenten zijn daarom essentieel als poortwachters van het systeem voor een juiste besteding van pgb-geld. De vraag is dan ook: zijn de poortwachters van uw gemeente in staat om fraudesignalen te herkennen?

Huisbezoeken en detachering

Jaarlijks voeren wij meer dan 15.000 huisbezoeken uit voor gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren binnen de Wmo en Wlz. Door het hele land zijn dus tientallen huisbezoekers dagelijks op pad vanuit de ToetsPraktijk namens onze opdrachtgevers. Onze huisbezoekers worden tevens gedetacheerd bij opdrachtgevers die tijdelijk flexibele professionals zoeken. Deze goedopgeleide en ervaren huisbezoekers hebben allemaal hbo-niveau en waar nodig een verpleegkundige achtergrond en een BIG-registratie. Onze huisbezoekers zijn uitgebreid getraind in gespreksvoering en in het objectief vastleggen van kwaliteit. Ze kennen de actuele wet- en regelgeving en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het sociale domein. Mede dankzij hen weten wij wat er speelt in de dagelijkse praktijk. Onze ervaringen zijn vertaald in onze fraudetraining.

Fraudetraining voor de poortwachters van uw gemeente

Fraudebestrijding staat of valt met de kennis en vaardigheden van de Wmo-consulenten van gemeenten. Het herkennen van signalen van fraude en oneigenlijk gebruik vormen een belangrijke basis van de training. Ook het verwoorden van een niet-pluisgevoel en doorontwikkeling van gespreksvaardigheden levert concrete handvatten op. In onze online leeromgeving wordt voorafgaand theorie uitgereikt en kunnen cursisten zelfstandig herhalen en uitdiepen. De cursisten worden getriggerd door activerende vragen, video’s, casussen en presentaties. De blended learning methode stimuleert een doorlopende persoonlijke ontwikkeling. Het e-learningportaal is complementair aan de fraudetrainingen en wordt in verschillende fasen ingezet.

Meer weten?

Wilt u meer zicht krijgen hoe de fraudetraining in zijn werk gaat? Lees dan onze artikelenreeks of download hieronder onze brochure voor meer informatie over onze training. Wilt u een offerte aanvragen voor uw gemeente? Neem dan hier contact op.

Ik ga akkoord met het ontvangen van informatie en nieuwsberichten van de ToetsPraktijk.

 • Zie hieronder alle verhalen over de fraudetraining van de ToetsPraktijk
  • Nr. 1: Artikel over fraudebestrijding als kerntaak van de ToetsPraktijk;
  • Nr 2: Interview met gemeente Rotterdam over leerproces bij hun medewerkers door de training;
  • Nr 3: Achtergrondverhaal over waarom de ToetsPraktijk speciaal voor gemeenten een training heeft ontwikkeld;
  • Nr.4: Interview met gemeente Amsterdam over de training van de ToetsPraktijk;
  • Nr. 5: Interview met trainer Marnix Willems over de inhoud van de training;
  • Nr. 6: Interview met cursist over de nut en noodzaak van een fraudetraining (in bewerking).