Fraude herkennen is een vak apart. Gaat het hier wel om de zorg of lijkt het vooral om het pgb-geld te doen? Op het moment dat een wmo-consulent dit gevoel bekruipt bij een pgb-aanvraag, is waakzaamheid geboden. Volgens ToetsPraktijk-trainer Marnix Willems (41) is de kunst van professionele gespreksvoering om fraude te herkennen dan essentieel. ,,Cursisten vragen vaak hoeveel regie ze dan kunnen en mogen pakken in een gesprek. En hoe ze dat vervolgens aanpakken met resultaat zonder conflicten te krijgen. Dat vormt, naast fraudeherkenning, de kern van onze training.”

Tweede Kamerleden voor een onderzoekscommissie, politie en recherche, bankiers en zorgconsulenten trainde hij in het verleden. De complexiteit van gesprekken voor de wmo-consultenten van gemeenten doen hier zeker niet voor onder, aldus Willems. ,,In de zorgcontext is het lastiger om stevig weerwoord te bieden. Het gaat immers over zorg voor mensen, waardoor medewerkers twee petten dragen. Onrechtmatigheden blootleggen is dan erg moeilijk als je hart voor de zaak hebt. Toch is dat ontzettend belangrijk, want fraude achteraf bewijzen is ontzettend moeilijk.”

Fraude voorkomen aan de voorkant

Hard op de inhoud, zacht op de relatie. ,,Dat is het belangrijkste vertrekpunt. Dat is een combinatie van enerzijds empathie, luisterbereidheid en juiste woordkeuze en anderzijds standvastigheid, doorvragen en confronteren.” Willems werkt voor het grootste deel aan de hand van praktijkvoorbeelden, aangedragen door de cursisten zelf. ,,Meestal werken we met casussen waarbij onrechtmatigheden niet zijn herkend. Vanuit het vertrekpunt trainen we concreet op het herkennen van een niet-pluisgevoel. Als dat aanwezig, is het zaak om het verhaal mogelijk door te prikken.”

In het verleden trainde Marnix ook ToetsPraktijk-huisbezoekers wmo-consulenten bij keukentafelgesprekken nadat een pgb al was toegekend. ,,Dan gaat het meer over bestaande onrechtmatigheden aan het licht brengen.” De huidige fraudetraining richt zich specifiek op het voortraject om fraude en onrechtmatigheden te voorkomen. Willems: ,,Dat vergt een andere, minder repressieve aanpak. Aanvragers snappen dat er soms scherp moet worden doorgevraagd. Als consulent mag je veel regie pakken, zeker bij de aanvraag van een pgb. Jij bepaalt. Het gaat erom dat je de ander effectief en positief beïnvloedt, zodat jij je doelen bereikt”

Doorprikken van onjuiste verhalen

Regie pakken, mensen wijzen op hun eventueel onaangename of dwingende toon en dan durven doorvragen op de inhoud. Vakinhoudelijke kennis met een van te voren strak omlijnt doel is hierbij belangrijk. ,,Tijdens de training leren we tegenstrijdigheden van de aanvrager bespreekbaar te maken. Ook behandelen we een lijst van fraudesignalen, gelieerd aan de praktijk”, zegt Willems. ,,Deze zijn vaak herkenbaar voor de cursisten. De strategie is het gedrag van de ander bespreekbaar te maken. En te benoemen wat je daarin wel en niet wilt. Dit beargumenteer je dan vanuit het uitgangspunt dat jij je werk goed wilt doen.”

Het gaat uiteindelijk om een schifting te maken om mensen over te houden die echt gebaat zijn bij een pgb. ,,Als iemand heel dominant alleen een pgb wil, gaat het mogelijk om fraude. Als een cursist denkt dat een andere vorm van zorg meer is aangewezen, oefenen wij bijvoorbeeld zo’n gesprek. Dat vervolgens goed onderbouwen, draagt bij aan een robuuster pgb-systeem. Dat dient uiteindelijk iedereen en houdt het systeem houdbaar.”

 

Meer weten?

Wilt u meer zicht krijgen hoe de fraudetraining in zijn werk gaat? Lees dan onze artikelenreeks of download hieronder onze brochure voor meer informatie over onze training. Wilt u een offerte aanvragen voor uw gemeente? Neem dan hier contact op.

Ik ga akkoord met het ontvangen van informatie en nieuwsberichten van de ToetsPraktijk.

 • Zie hieronder alle verhalen over de fraudetraining van de ToetsPraktijk
  • Nr. 1: Artikel over fraudebestrijding als kerntaak van de ToetsPraktijk;
  • Nr 2: Interview met gemeente Rotterdam over leerproces bij hun medewerkers door de training;
  • Nr 3: Achtergrondverhaal over waarom de ToetsPraktijk speciaal voor gemeenten een training heeft ontwikkeld;
  • Nr.4: Interview met gemeente Amsterdam over de training van de ToetsPraktijk;
  • Nr. 5: Interview met trainer Marnix Willems over de inhoud van de training;
  • Nr. 6: Interview met cursist over de nut en noodzaak van een fraudetraining.