De ToetsPraktijk biedt extra mankracht via detachering

Vanaf februari 2017 kunnen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren via de ToetsPraktijk tijdelijk huisbezoekers inhuren met zorginhoudelijk ervaring in de Wmo, Wlz en Zvw. “Met hun specifieke kennis over de zorgwetten versterken onze huisbezoekers Wmo-afdelingen”, zegt Wouter Schulte, verantwoordelijk voor de detachering. “Ze bieden gemeenten de nodige extra mankracht.”

Het afgelopen jaar heeft de ToetsPraktijk projectmatig meer dan 15.000 huisbezoeken afgelegd voor zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten. “Onze huisbezoekers zijn uitgebreid getraind in het voeren van gesprekken en het objectief vastleggen van kwaliteit. Ze hebben domein overstijgende kennis van de wet- en regelgeving”, zegt Wouter. “Om direct in actie te komen, kunnen Wmo-afdelingen veel baat hebben bij huisbezoekers van de ToetsPraktijk met ervaring in de Wmo, Wlz en Zvw. Via onze detachering beschikken gemeenten op flexibele basis over mensen die de Wmo-afdeling verrijken met hun expertise.”

 

‘Wmo-afdelingen worden verrijkt met kennis vanuit de Wlz en Zvw.’

 

Kruisbestuiving van twee kanten
Detachering is een nieuwe bedrijfstak van de ToetsPraktijk. “Gemeenten hebben behoefte aan extra mankracht”, zegt Wouter. “Zowel Wmo-consulenten als onze huisbezoekers worden wijzer van de samenwerking. De Wmo-afdeling verwerft kennis over de Wlz en Zvw, en onze huisbezoekers nemen hun ervaring met de Wmo mee naar hun volgende projecten bij zorgverzekeraars of zorgkantoren. Uiteindelijk profiteren de cliënten van de kruisbestuiving; zij krijgen de professional die het maximale resultaat boekt in het gesprek.”

 

‘Uiteindelijk profiteren de cliënten van de kruisbestuiving.’

 

Geleverde zorg op tijd evalueren
De detachering van de ToetsPraktijk komt voor veel gemeenten precies op het juiste moment. Wouter: “Gemeenten hebben tal van vraagstukken waar direct beschikbare capaciteit voor nodig is. Maar dat moet wel goed gebeuren, met kennis van zaken en met oog voor de cliënt. Huisbezoekers die ze via ons inhuren, zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het sociale domein. Ze hebben voldoende ervaring vanuit vergelijkbare opdrachten om zelfstandig aan de slag te gaan.”

Kwaliteit
De ToetsPraktijk staat voor kwaliteit. “Onze huisbezoekers worden continu bijgeschoold in trainingen voor diverse competenties zoals gespreksvaardigheid. Daarnaast zetten we e-learnings in om de kennis over wet- en regelgeving van een specifieke gemeente aan te leren. Door huisbezoekers van hoge kwaliteit te detacheren, ontzorgen we gemeenten op grote schaal en brengen we bruikbare kennis over.”

Interesse in versterking voor de Wmo-afdeling?
Neem contact op met Wouter Schulte wouter.schulte@toetspraktijk.nl.