,,Niet het zenden van informatie, maar juist ons eigen werk stond centraal tijdens de training. Dat zorgde voor veel interactie tussen de Wmo-consulenten, aangevuld met de expertise van de ToetsPraktijk. Dat is enorm leerzaam geweest omdat de training zo goed aansloot bij de praktijk”, aldus een cursist van de gemeente Amsterdam. Ook bij de gemeente Rotterdam hoort de ToetsPraktijk vergelijkbare verhalen. ,,De verwevenheid van praktijkvoorbeelden van onszelf en de fraude-indicatoren van de ToetsPraktijk maken de training uniek.”

Het herkennen van signalen van oneigenlijk gebruik of misbruik van pgb-gelden

,,De training heeft goede inzichten gegeven waarop je moet letten als het gaat om fraude en onrechtmatigheden met pgb-gelden. Dit zal ik in de toekomst beter kunnen beoordelen”, benadrukt de Amsterdamse cursist. ,,De ToetsPraktijk had een lijst met indicatoren die kunnen wijzen op fraude of oneigenlijke aanvragen. De koppeling met concrete casussen en die indicatoren leerde mij meer gefundeerd een aanvraag afwijzen. Door het beter herkennen en onderbouwen van onrechtmatigheid, is de kans groter dat de aanvraag later niet alsnog wordt goedgekeurd.”

Het aanleren van gesprekstechnieken om te komen tot waarheidsvinding

,,Ik weet nu beter hoe en wanneer ik moet doorvragen bij een cliënt”, aldus een Wmo-consulent van de gemeente Rotterdam. ,,Komen tot onderbouwde waarheidsvinding vond ik in het verleden het moeilijkste. Door de training gesprekstechnieken lukt dat nu al een stuk beter en voel ik me veiliger in het gesprek.” Hierin staat centraal het verwoorden van ’niet-pluisgevoelens’ en hiernaar handelen richting de cliënt. ,,De volgende stap is dat in de interne organisatie van onze gemeenten vervolgens bruikbaar is bij de definitieve afwijzing. Dat onderdeel is belangrijk, want de gemeente dient zelf de vertaling naar het beleidsniveau te maken.”

Training on-the-job met huisbezoeker van de ToetsPraktijk

De meer onervaren Wmo-consulenten vonden de begeleiding van een ToetsPraktijk-huisbezoeker tijdens een cliëntgesprek erg leerzaam. ,,Achteraf hebben we uitgebreid het gesprek geëvalueerd. Zo kreeg ik inzicht in wat ik goed doe, maar ook wat beter kon”, laat een Wmo-consulent uit Rotterdam weten. ,,Dat de huisbezoeker een externe was, zorgde voor nieuwe inzichten om mijn werk te verbeteren. In de toekomst lijkt het me ook nuttig om de huisbezoekers bij de training aanwezig te laten zijn. Die kunnen onze praktijkvoorbeelden dan aanvullen en, tijdens het naspelen van gesprekken, input leveren.”

Acteur, e-learning en intervisie maken de training compleet

Voor aanvang van het traject wordt documentatie en achtergrondinformatie beschikbaar gesteld middels het e-learning platform. Zo gaan de deelnemers voorbereid het traject in. Tijdens de training is er een acteur aanwezig om de casussen van de cursisten in praktijk na te spelen. Na afloop zijn er intervisiemomenten om de opgedane kennis te vertalen naar toekomstige casussen. ,,Tijdens de intervisie wordt duidelijk gemaakt wie welke leerpunten meeneemt in zijn werk. En vervolgens hoe je dat borgt in je toekomstige werkzaamheden. Dat in combinatie met de voorbereiding maakt het tot een waardevolle training.”

Meer weten?

Wilt u meer zicht krijgen hoe de fraudetraining in zijn werk gaat? Lees dan onze artikelenreeks of download hieronder onze brochure voor meer informatie over onze training. Wilt u een offerte aanvragen voor uw gemeente? Neem dan hier contact op.

Ik ga akkoord met het ontvangen van informatie en nieuwsberichten van de ToetsPraktijk.

 • Zie hieronder alle verhalen over de fraudetraining van de ToetsPraktijk
  • Nr. 1: Artikel over fraudebestrijding als kerntaak van de ToetsPraktijk;
  • Nr 2: Interview met gemeente Rotterdam over leerproces bij hun medewerkers door de training;
  • Nr 3: Achtergrondverhaal over waarom de ToetsPraktijk speciaal voor gemeenten een training heeft ontwikkeld;
  • Nr.4: Interview met gemeente Amsterdam over de training van de ToetsPraktijk;
  • Nr. 5: Interview met trainer Marnix Willems over de inhoud van de training;
  • Nr. 6: Interview met cursist over de nut en noodzaak van een fraudetraining.