Category

Blog

Blog

Op weg naar een kwaliteitsmodel voor de Wmo deel 5

Gemeenten beoordelen kwaliteit van Wmo-zorg met nieuwe tool

In opdracht van een aantal samenwerkende gemeenten ontwikkelt de ToetsPraktijk een kwaliteitsmodel Wmo. Hoe kwam de eerste versie van het model tot stand? En wat zijn de bevindingen? Een verslag van onze

lees verder
Blog

Kijkje achter de schermen deel 1

Huisbezoeker Sonja de Wit: ‘Ik heb inzicht in mensen en kennis van zorg’

Voor huisbezoekers van de ToetsPraktijk staat klantbeleving centraal. Ze zijn getraind in gespreksvoering. Daardoor creëren ze een goede sfeer. Het doel? In alle openheid inzicht verkrijgen in lees verder

Blog

Steekproef geeft gemeenten zicht op zorg in natura

Binnen de Wet Maatschappelijke ondersteuning organiseren gemeenten zorg voor haar inwoners. Cliënten kunnen hierbij kiezen voor een gecontracteerde leverancier die Zorg in Natura levert of een persoonsgebonden budget. Recent onderzoek wijst uit dat zorg in natura (ZIN) de grootste component lees verder

Blog

Nieuw pgb-reglement vraagt alertheid van zorgverzekeraars

Auteur: Bram Drijvers

Het is alweer december. De periode waarin zorgverzekeraars volop in de media verschijnen met wervende spotjes. Tegelijkertijd is het beleid voor 2017 bekendgemaakt. Zo is er een nieuw reglement vastgesteld voor het pgb in de zorgverzekeringswet (Zvw). lees verder

Blog

Gemeenten en de ToetsPraktijk trekken samen op

Inzicht in besteding Wmo-gelden

Gemeenten zoeken manieren om meer zicht te krijgen op de besteding van Wmo-gelden en kwaliteit. En terecht: inzicht is hard nodig. Want toen in 2015 veel zorgcliënten overgingen naar de gemeenten, zagen dubieuze bureautjes hun kans lees verder

Close