Category

Blog

e-learningportaal en trainingen van de ToetsPraktijk
Blog

Nieuw e-learningportaal vult trainingen aan

Een leven lang leren met de ToetsPraktijk

Hoe maken we onze trainingen extra effectief en aantrekkelijk? Deze vraag lag aan de basis van het nieuwe opleidingsplan van de ToetsPraktijk. Eén van de vernieuwingen is het e-learningportaal. “We willen mensen laten

lees verder
zorg en pgb
Blog

Verkiezingsthema: zorg en het pgb gaan iedereen aan

Inzicht via huisbezoeken onmisbaar

Een veelbesproken thema in de aanloop naar de verkiezingen is het persoonsgebonden budget (pgb). Links en rechts zijn het erover eens dat het pgb moet blijven, zodat cliënten keuzevrijheid en regie houden. Maar er gaat veel

lees verder
Blog

Ervaren huisbezoekers versterken Wmo-afdelingen

De ToetsPraktijk biedt extra mankracht via detachering

Vanaf februari 2017 kunnen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren via de ToetsPraktijk tijdelijk huisbezoekers inhuren met zorginhoudelijk ervaring in de Wmo, Wlz en Zvw. “Met hun specifieke kennis over de zorgwetten versterken onze huisbezoekers lees verder

Blog

Op weg naar een kwaliteitsmodel voor de Wmo deel 5

Gemeenten beoordelen kwaliteit van Wmo-zorg met nieuwe tool

In opdracht van een aantal samenwerkende gemeenten ontwikkelt de ToetsPraktijk een kwaliteitsmodel Wmo. Hoe kwam de eerste versie van het model tot stand? En wat zijn de bevindingen? Een verslag van onze

lees verder
Blog

Kijkje achter de schermen deel 1

Huisbezoeker Sonja de Wit: ‘Ik heb inzicht in mensen en kennis van zorg’

Voor huisbezoekers van de ToetsPraktijk staat klantbeleving centraal. Ze zijn getraind in gespreksvoering. Daardoor creëren ze een goede sfeer. Het doel? In alle openheid inzicht verkrijgen in lees verder

Blog

Steekproef geeft gemeenten zicht op zorg in natura

Binnen de Wet Maatschappelijke ondersteuning organiseren gemeenten zorg voor haar inwoners. Cliënten kunnen hierbij kiezen voor een gecontracteerde leverancier die Zorg in Natura levert of een persoonsgebonden budget. Recent onderzoek wijst uit dat zorg in natura (ZIN) de grootste component lees verder

Blog

Nieuw pgb-reglement vraagt alertheid van zorgverzekeraars

Auteur: Bram Drijvers

Het is alweer december. De periode waarin zorgverzekeraars volop in de media verschijnen met wervende spotjes. Tegelijkertijd is het beleid voor 2017 bekendgemaakt. Zo is er een nieuw reglement vastgesteld voor het pgb in de zorgverzekeringswet (Zvw). lees verder

Close