Category

Blog

Blog, Nieuwsberichten

Fraude met geld ex-gevangenen

De politie is bezig met een onderzoek naar fraude binnen de stichting Hangout, een instantie voor ex-gedetineerden en verslaafden in Kerkrade. Spil in dit onderzoek is oprichtster en huidig lid van de Raad van Toezicht Petra Smeets-Looijs, die vele duizenden … lees verder

Blog, Nieuwsberichten

Van Rijn wijzigt wetsvoorstel Wlz

De langdurige zorg krijgt er een afkorting bij. Naast het pgb (persoonsgebonden budget) en het vpt (volledig pakket thuis) stelt staatssecretaris Martin van Rijn een wetswijziging voor die de creatie behelst van het mpt; het modulair pakket thuis.

In de lees verder

Blog, Nieuwsberichten

Geen rol NZa in opsporing zorgfraude’

De Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) moet de leidende rol krijgen in de opsporing van zorgfraude en niet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dat is de conclusie van een onderzoek dat het ministerie van VWS vandaag heeft gepubliceerd over

lees verder
Blog, Nieuwsberichten

Transformatie zorg schreeuwt om standaardisatie

Zonder standaarden voor het uitwisselen van informatie neemt de regeldruk toe. De risico’s liggen aan de achterzijde bij de bedrijfsvoering, inclusief de informatiesystemen.

In het nieuwe zorgstelsel wordt de langdurige zorg ingrijpend hervormd. Naar verwachting wordt vanaf 1 januari 2015 … lees verder

Blog, Nieuwsberichten

Senaat stemt in met WMO 2015

Met een nipte meerderheid van 37 stemmen voor en 36 tegen is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) door de Eerste Kamer aangenomen.

Geen steun voor uitstel
Tegen de wet stemden – zoals verwacht − CDA, PVV, SP, GroenLinks, … lees verder

Blog, Nieuwsberichten

Eerste kamer akkoord met participatiewet

De senaat heeft vandaag met ruime meerderheid ingestemd met zowel de Participatiewet als de nieuwe bijstandswet. Een motie om de zogeheten mantelzorgboete definitief naar de prullenbak te verwijzen, kon niet op een meerderheid rekenen.

Onderzoek kostdelersnorm

De toezeggingen van staatssecretaris

lees verder
Blog, Nieuwsberichten

Regels rondom bijstand worden strenger

De regels voor mensen in de bijstand worden strenger. Mensen in de bijstand kunnen verplicht worden vrijwilligerswerk te doen en kunnen worden gedwongen te verhuizen als zij elders werk kunnen krijgen.

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel … lees verder

Close