Category

Blog

Blog

De logische stappen bij de Wlz

Afgelopen dinsdag 23 september stelde staatssecretaris Martin van Rijn in het debat over de Wet langdurig zorg (Wlz) dat er een kwaliteitsimpuls moet komen binnen de Wlz. Naar aanleiding hiervan vragen wij bij de ToetsPraktijk ons af: op welke manier lees verder

Blog, Nieuwsberichten

Kamer akkoord met Wet langdurige zorg

De zorg voor ouderen en gehandicapten die 24 uur per dag hulp nodig hebben, kan wat de Tweede Kamer betreft vanaf 1 januari 2015 anders worden georganiseerd. Een Kamermeerderheid van VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, de groep Bontes-Van Klaveren … lees verder

Blog, Nieuwsberichten

Koning vraagt om begrip voor zorgtransitie

In de troonrede spreekt Koning Willem-Alexander over de komende zorgtransitie. Volgens hem zorgt het flexibele stelsel voor meer veerkracht is Nederland.

De koning vertelt in de troonrede dat Nederland een van de beste en meest toegankelijke zorgstelsels ter wereld heeft … lees verder

Close