Argonaut Advies neemt de ToetsPraktijk over

Argonaut Advies heeft de ToetsPraktijk per 1 januari jongstleden overgenomen. De overname van de ToetsPraktijk wordt gezien als een ‘logische stap’ waarmee veel synergie valt te behalen. De start-up de ToetsPraktijk werd in 2013 opgericht en heeft zich sindsdien succesvol toegelegd op het inzichtelijk maken van zorguitgaven en kwaliteit van zorg voor gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren.

”Waar Argonaut Advies dé deskundige is in het voortraject, daar heeft de ToetsPraktijk zich aan de achterkant gespecialiseerd in het uitvoeren van huisbezoeken en dataonderzoek voor gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren”, legt de ToetsPraktijk-oprichter Teun van der Linden uit.”Wij hebben onszelf bewezen als innovatieve kennispartner in verschillende zorgdomeinen. De overname is een logische stap en biedt de ToetsPraktijk de kans door te groeien naar de volgende fase. Zo worden verschillende innovaties en projecten verder ontwikkeld tot standaarddiensten om onze opdrachtgevers beter te bedienen.”

Synergie Argonaut Advies en de ToetsPraktijk

Door de overname verbreedt Argonaut Advies haar kennis in het sociaal domein van advisering binnen de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet met toetsingen achteraf. ”Een juiste toewijzing van zorg is ons specialisme”, aldus Argonaut Advies-directeur Riana van Dam. ”Het unieke aan de ToetsPraktijk is dat zij middels huisbezoeken inzichten in de rechtmatigheid, doelmatigheid en kwaliteit van zorg aan de achterkant genereren. De synergie ontstaat omdat dergelijke inzichten leiden tot een beter proces bij Argonaut Advies aan de voorkant. Het is een belangrijke stap voorwaarts voor ons bedrijf.”

Opdrachtgevers als partner

Gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren, maar ook zorgaanbieders en pgb-houders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het kwalitatief en kostenefficiënt organiseren van de zorg, ondersteuning en participatie. Inwoners behouden hierdoor toegang op kwalitatieve en passende zorg en ondersteuning. Argonaut Advies en de ToetsPraktijk zien dit als kerntaak. De overname draagt bij aan het doel van gemeenten meer grip te krijgen op de in- en uitstroom met doelmatigere besteding van zorggeld als gevolg.

”We delen het belang om het steeds schaarser wordende zorggeld goed terecht te laten komen”, benadrukken Riana en Teun. ”Maatschappelijke doelstellingen zoals gezondheid, participatie en zelfredzaamheid staan centraal in de partnerships met onze opdrachtgevers. Met onze gebundelde kennis en expertise stellen we opdrachtgevers nog beter in staat om zowel aan de voor- als achterkant een goed oordeel te vellen over zorguitgaven.”