Wat we doen

promo image

Huisbezoeken

Category
promo image

Training en Opleiding

How to
promo image

Detachering

View videos

De ToetsPraktijk

De ToetsPraktijk is dé partner voor zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten bij de uitvoering van inventariserende en confronterende gesprekken of bij het stellen van (her)indicaties. Hierbij gaan we op huis‑, bedrijfs- of praktijkbezoek bij verzekerden, burgers, pgb-houders of zorgverleners met als doel inzicht in rechtmatigheid, doelmatigheid en de kwaliteit van de geleverde zorg.

Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars kunnen bij de ToetsPraktijk terecht voor:

  1. Huis- of praktijkbezoeken bij pgb-houders en zorg in natura cliënten of leveranciers binnen de Wlz, Zvw of Wmo;
  2. Training voor het opvolgen van misstanden en fraudesignalen.
  3. Detachering van gekwalificeerde professionals voor het beoordelen van kwaliteit, rechtmatigheid en doelmatigheid van zorg.

Wie we zijn

Vernieuwing zit in ons DNA. Ons grootste doel is de klant verrassen en verbazen. We innoveren continue om onze dienstverlening te verbeteren en het bedrijf uit te bouwen. Bij behaalde doelen vieren we dit met elkaar tijdens de vrijdagmiddagborrel.

Close