Wat we doen

promo image

Huisbezoeken

Category
promo image

Training en Opleiding

How to
promo image

Detachering

View videos

Argonaut/ToetsPraktijk

Argonaut/ToetsPraktijk ondersteunt gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren om grip te krijgen op zorg. Wij streven ernaar dat zorggeld zo effectief mogelijk wordt ingezet. Hiermee krijgt iedereen de zorg die hij/zij nodig heeft en houden we het zorgstelsel beheersbaar.

Wij leveren sociaal-medisch advies binnen het sociaal domein en voeren onderzoeken uit op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en kwaliteit van zorg binnen de Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet.

Close