Fraudetraining Wmo

Fraudetraining Wmo

Correct indiceren binnen de Wmo begint bij het herkennen van de juiste signalen

Hoogwaardige fraudepreventie bij gemeenten binnen de Wmo is van groot belang voor de houdbaarheid van ons unieke zorgstelsel. De SVB schreef eerder dat 34% van de pgb-gelden onrechtmatig besteed is. Fraude met pgb’s ondergraaft het draagvlak op korte termijn en de kwaliteit op lange termijn van het systeem. Wmo-consulenten van gemeenten zijn vaak bezig met het belang van de cliënt en zien fraudesignalen geregeld over het hoofd. Of ze weten niet precies hoe ze hun niet-pluisgevoelens moeten onderbouwen. Terwijl het herkennen en onderbouwen van fraudesignalen van groot belang is om verantwoordelijkheid te nemen in het controleren of de zorg en ondersteuning goed is besteed.

De training wordt ondersteund met de  e-learning omgeving van de ToetsPraktijk, waar de theorie aan bod komt ter voorbereiding. Hierdoor kan tijdens de training direct ingegaan worden op de inhoud.

De ToetsPraktijk heeft in de afgelopen jaren meer dan 40.000 huisbezoeken afgelegd voor gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren. Niet alleen het opsporen van fraude, maar ook onrechtmatigheid en ondoelmatigheid van geleverde zorg staat op het netvlies van onze huisbezoekers. De opgedane kennis en expertise deelt de ToetsPraktijk in de vorm van fraudetraining.

Deelnemers kunnen na afloop van de fraudetraining:

  • fraudesignalen en indicatoren herkennen;
  • fraudedossiers onderbouwen;
  • een pgb-aanvraag onderbouwd afwijzen wanneer nodig;
  • gespreksvaardigheden toepassen om bovenstaande zaken in het gesprek duidelijk te maken;

Doelgroep

De training is bedoeld voor alle personen die bij de uitvoering van uw Wmo is betrokken. De Wmo-consulenten, de medewerkers van de wijkteams of zorgaanbieders, de beleidsmakers of afdelingshoofden van de Wmo-consulenten.

“Door de training weet ik beter hoe en wanneer ik moet doorvragen tijdens een gesprek met een cliënt.”

Meer weten?

Vraag de brochure aan:

Close