Category

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Pgb-houders bezorgd over brief verzekeraars

Zorgverzekeraars sturen budgethouders met overgangsrecht in 2015 momenteel een brief waarin ze aangeven binnen twee weken de aanvraag voor het nieuwe persoonsgebonden budget (pgb) te willen ontvangen. Volgens belangenvereniging voor budgethouders Per Saldo is dit een veel te korte termijn. lees verder
Nieuwsberichten

ZN wil in gesprek over korting op pgb’s

Zorgverzekeraars Nederland wil met Per Saldo en VWS in gesprek over de verlaging van pgb’s en de uitspraak van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).
ZN wil in gesprek over korting op pgb’s
De SKGZ heeft uitgesproken dat de lees verder

Blog, Nieuwsberichten

Plan tegen regeldruk in de maak

Een motie van Otwin van Dijk (PvdA) en Vera Bergkamp (D66) over de aanpak van de regeldruk in de zorg is vorige week aangenomen. De regering moet nu binnen drie maanden een plan voorleggen aan het parlement om de regeldruk lees verder
Blog, Nieuwsberichten

Financiële prikkels Wmo leiden tot risico’s

De gemeentelijke beleidsvrijheid bij de Wmo 2015 kan leiden tot ongewenste uitkomsten zoals hoge eigen bijdragen, verschraling van de zorg of afwenteling van zorg naar de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hiervoor waarschuwen het Centraal Planbureau (CPB) lees verder

Close