Category

Blog

Blog, Nieuwsberichten

Klachten over herbeoordeling pgb-aanvragen

De belangenorganisatie voor pgb-houders, Per Saldo, heeft in een week tijd 400 klachten binnengekregen over de herbeoordeling van pgb-aanvragen. Die klachten gaan over de trage afhandeling, “onplezierige” gesprekken en de ondeskundigheid van gemeenteambtenaren. Ook zijn er klachten over de opstelling lees verder

Blog

Van pionier naar ervaren inzichtverbeteraar

De ToetsPraktijk is een nieuwe fase ingegaan. Waar het bedrijf zo’n tweeënhalf jaar geleden opstartte met behulp van diverse freelancers, daar is de ToetsPraktijk inmiddels uitgegroeid tot een hecht team met meer dan twintig medewerkers.

EINDHOVEN –  ,,Fraude met gemeenschapsgeld lees verder

Close