Category

Blog

Blog, Nieuwsberichten

Plan tegen regeldruk in de maak

Een motie van Otwin van Dijk (PvdA) en Vera Bergkamp (D66) over de aanpak van de regeldruk in de zorg is vorige week aangenomen. De regering moet nu binnen drie maanden een plan voorleggen aan het parlement om de regeldruk lees verder
Blog, Nieuwsberichten

Financiële prikkels Wmo leiden tot risico’s

De gemeentelijke beleidsvrijheid bij de Wmo 2015 kan leiden tot ongewenste uitkomsten zoals hoge eigen bijdragen, verschraling van de zorg of afwenteling van zorg naar de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hiervoor waarschuwen het Centraal Planbureau (CPB) lees verder

Blog, Nieuwsberichten

ActiZ geeft Van Rijn schot voor de boeg

Het akkoord over de uitvoering van de wijkverpleging staat volgens brancheorganisatie ouderenzorg ActiZ zwaar onder druk. De forse tariefkortingen van zorgverzekeraars zijn in strijd met deze afspraken, schrijft ActiZ aan staatssecretaris Martin van Rijn van VWS.

De staatssecretaris heeft in lees verder
Blog, Nieuwsberichten

‘Fraude met pgb blijft mogelijk’

Leden van de branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (PBI) weigeren de verklaring voor gewaarborgde hulp te tekenen, meldt Omroep Gelderland. Sinds begin dit jaar is de gewaarborgde hulp ingesteld om fraude met zorggelden te voorkomen.

lees verder
Blog, Nieuwsberichten

SVB draait niet op voor schade zorgverlener

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) hoeft niet op te draaien voor de financiële schade van een zorgverlener die declaraties uit het persoonsgebonden budget (pgb) te laat kreeg uitbetaald. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam dinsdag bepaald.

Fraudegevoelig
De SVB is sinds 1

lees verder
Close