Category

Blog

Blog

Nieuw pgb-reglement vraagt alertheid van zorgverzekeraars

Auteur: Bram Drijvers

Het is alweer december. De periode waarin zorgverzekeraars volop in de media verschijnen met wervende spotjes. Tegelijkertijd is het beleid voor 2017 bekendgemaakt. Zo is er een nieuw reglement vastgesteld voor het pgb in de zorgverzekeringswet (Zvw). lees verder

Blog

Gemeenten en de ToetsPraktijk trekken samen op

Inzicht in besteding Wmo-gelden

Gemeenten zoeken manieren om meer zicht te krijgen op de besteding van Wmo-gelden en kwaliteit. En terecht: inzicht is hard nodig. Want toen in 2015 veel zorgcliënten overgingen naar de gemeenten, zagen dubieuze bureautjes hun kans lees verder

Close