Category

Blog

Behouden BIG-registratie in gesprek
Blog

Huisbezoekers behouden recht op BIG-registratie

Werkzaamheden voor de ToetsPraktijk houden expertise op peil

Werk je als huisbezoeker voor de ToetsPraktijk? Dan is het niet nodig dat je ook nog verpleegkundig werk doet om je BIG-registratie te behouden. Huisbezoekers die voldoende uren maken, kunnen zich laten lees verder

Blog

Kijkje achter de schermen deel 2

Projectleider Richard Gerrits: ‘We geven gemeenten snel managementinformatie en inzicht in rechtmatigheid van pgb’s’.

Richard Gerrits werkt voor de ToetsPraktijk als projectleider rechtmatigheid pgb Wmo. “Binnen drie of vier weken geven we gemeenten inzicht in de rechtmatigheid, doelmatigheid en kwaliteit … lees verder

e-learningportaal en trainingen van de ToetsPraktijk
Blog

Nieuw e-learningportaal vult trainingen aan

Een leven lang leren met de ToetsPraktijk

Hoe maken we onze trainingen extra effectief en aantrekkelijk? Deze vraag lag aan de basis van het nieuwe opleidingsplan van de ToetsPraktijk. Eén van de vernieuwingen is het e-learningportaal. “We willen mensen laten

lees verder
zorg en pgb
Blog

Verkiezingsthema: zorg en het pgb gaan iedereen aan

Inzicht via huisbezoeken onmisbaar

Een veelbesproken thema in de aanloop naar de verkiezingen is het persoonsgebonden budget (pgb). Links en rechts zijn het erover eens dat het pgb moet blijven, zodat cliënten keuzevrijheid en regie houden. Maar er gaat veel

lees verder
Blog

Ervaren huisbezoekers versterken Wmo-afdelingen

De ToetsPraktijk biedt extra mankracht via detachering

Vanaf februari 2017 kunnen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren via de ToetsPraktijk tijdelijk huisbezoekers inhuren met zorginhoudelijk ervaring in de Wmo, Wlz en Zvw. “Met hun specifieke kennis over de zorgwetten versterken onze huisbezoekers lees verder

Kwaliteitsreek in de Wmo
Blog

Op weg naar een kwaliteitsmodel voor de Wmo deel 5

Gemeenten beoordelen kwaliteit van Wmo-zorg met nieuwe tool

In opdracht van een aantal samenwerkende gemeenten ontwikkelt de ToetsPraktijk een kwaliteitsmodel Wmo. Hoe kwam de eerste versie van het model tot stand? En wat zijn de bevindingen? Een verslag van onze

lees verder
Blog

Kijkje achter de schermen deel 1

Huisbezoeker Sonja de Wit: ‘Ik heb inzicht in mensen en kennis van zorg’

Voor huisbezoekers van de ToetsPraktijk staat klantbeleving centraal. Ze zijn getraind in gespreksvoering. Daardoor creëren ze een goede sfeer. Het doel? In alle openheid inzicht verkrijgen in lees verder

Blog

Steekproef geeft gemeenten zicht op zorg in natura

Binnen de Wet Maatschappelijke ondersteuning organiseren gemeenten zorg voor haar inwoners. Cliënten kunnen hierbij kiezen voor een gecontracteerde leverancier die Zorg in Natura levert of een persoonsgebonden budget. Recent onderzoek wijst uit dat zorg in natura (ZIN) de grootste component lees verder

Close