e-learningportaal en trainingen van de ToetsPraktijk
Blog

Nieuw e-learningportaal vult trainingen aan

Een leven lang leren met de ToetsPraktijk

Hoe maken we onze trainingen extra effectief en aantrekkelijk? Deze vraag lag aan de basis van het nieuwe opleidingsplan van de ToetsPraktijk. Eén van de vernieuwingen is het e-learningportaal. “We willen mensen laten

lees verder
zorg en pgb
Blog

Verkiezingsthema: zorg en het pgb gaan iedereen aan

Inzicht via huisbezoeken onmisbaar

Een veelbesproken thema in de aanloop naar de verkiezingen is het persoonsgebonden budget (pgb). Links en rechts zijn het erover eens dat het pgb moet blijven, zodat cliënten keuzevrijheid en regie houden. Maar er gaat veel

lees verder
Blog

Ervaren huisbezoekers versterken Wmo-afdelingen

De ToetsPraktijk biedt extra mankracht via detachering

Vanaf februari 2017 kunnen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren via de ToetsPraktijk tijdelijk huisbezoekers inhuren met zorginhoudelijk ervaring in de Wmo, Wlz en Zvw. “Met hun specifieke kennis over de zorgwetten versterken onze huisbezoekers lees verder

Kwaliteitsreek in de Wmo
Blog

Op weg naar een kwaliteitsmodel voor de Wmo deel 5

Gemeenten beoordelen kwaliteit van Wmo-zorg met nieuwe tool

In opdracht van een aantal samenwerkende gemeenten ontwikkelt de ToetsPraktijk een kwaliteitsmodel Wmo. Hoe kwam de eerste versie van het model tot stand? En wat zijn de bevindingen? Een verslag van onze

lees verder
Nieuwsberichten

CAK verlaagt eigen bijdrage Wmo in 2017

Bijna 14.000 chronisch zieken en ouderen blijken moeite te hebben om de eigen bijdragen op te hoesten voor langdurige zorg en ondersteuning thuis of in een instelling. Zij hebben een betalingsregeling bij het CAK, de instantie die deze bijdragen int lees verder

Close